Predavanja O Arhuskoj konvenciji u OŠ „Marko Orešković“

Predavanja O Arhuskoj konvenciji u OŠ „Marko Orešković“

Predavanja Ekološkog pokreta Odžaka o Arhuskoj konvenciji nastavljena su u OŠ „Marko Orešković“ u Bačkom Gračacu.

Predavanja je održano u utorak, 21. marta 2017. godine.

Predavač je bio Dušan R. Mirković, sekretar Ekološkog pokreta Odžaka.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list.

Učenici odeljenja VIIIa bili su vrlo pažljivi slušaoci i aktivno su učestvovali u predavanju. Svi prisutni su položili test znanja.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Ekološki Pokret Odžaka će u okviru ovog projekta naredno predavanje održati u OŠ „ Nikola Tesla“ u Bačkom Brestovcu.

* Projekat se realizuje uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

Preporučujemo: