Korisne i zanimljive knjige

Korisne i zanimljive knjige

Spisak zanimljivih i korisnih knjiga, priručnika, časopisa i tekstova

•Grupa autora, «Enciklopedija životne sredine i održivog razvoja», Beograd, Ecolibri I.P., 2003.
•Grupa autora, «Ekološke radionice za osnovne škole - priručnik za nastavnike», Beograd, COWI, 2003.
•Grupa autora, «Ekološke aktivnosti za srednje škole - priručnik za profesore», Beograd, COWI, 2003.
•Marina Ilić, Saša Miletić, «Moja prva knjiga o životnoj sredini, otpadu i reciklaži», Beograd, Uprava za zaštitu životne okoline, 2001.

Ostale:

•Van Cleave Pratt J. (1989) Biology for Every Kid, John Wiley and Sons. Inc. New York
•Grupa autora (1977): Gorani i pošumljavanje. NIP Mala poljoprivredna biblioteka, Beograd.
Dražić D. (1999): Neke napomene o čemu treba voditi računa pri izvođenju akcija podizanja zelenih površina u urbanim zonama. (separat). Institut za šumarstvo, Beograd.
•Matanović.V,: «Ekološka sekcija», Vodič za nastavnike, Beograd, 1999.
•Matanović V, Matović M. (1997): Škola u prirodi-šuma i livada. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i UNICEF. Beograd, 1996.Mihajlov M., Punjić-Antić D., Tasić C. (1991): Priručnik za prikupljanje lekovitog bilja. Institut za lekovito bilje Josif Pančić, Beograd.
•Ranđelović N., Stamenković V. (1995): Priručnik o lekovitom bilju. Savez učeničkih zadruga Beograd-Leskovac.
•Ekobilten: Bilten Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda
•Adamović N.: Prirodne Čarolije, «Interpress», Beograd, 2002.
•Grupa autora: Opšta enciklopedija, «Prosveta», Beograd, 1986.
•Dakić T., Puhalo Ž.: Hajde da se igramo, «Art-Book», Beograd, 2002.
•Zapletal M.,:Riznica igara, «Tampograf», Novi Sad, 1997.
•Marinković S. i saradnici: Škola u prirodi, Kreativni centar, Beograd, 1995.
•Đuričić A., Miletić A.: Preko sveta, Eko fond, Užice, 2002.
•Lalović-Batanović V., Janjević-Popović V.: «Tragom prirode», Beograd, 2003.
•Pecić M.: Ura kultura, priručnik za (pod) razumevanje domaćeg vaspitanja – za uzrast od 6-12 godina (zdravstvena ura kultura, ura kultura tela, ura kultura ishrane, ekološka ura kultura), Učiteljski fakultet, Beograd, 2000.
•Matanović V., Lazić E., Salonski S.: Škola u prirodi – Tara, Kopaonik, Fruška gora, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Kreativni centar, Beograd, 1996.
•Brun G., Gačanović B., Vasić V., Mandić R., Matanović V., Skendžić M., Stamatović O., «Zeleni putokazi», Beograd, Predškolska ustanova «Vračar», 1995.
•Gačanović B., «Ekološka početnica», Beograd, 1991.
•Grupa autora, «Domaćinstvo bez otrova», Beograd, Ecolibri I.P., 1993.
•Grupa autora, «Eko bajke», Subotica, Eko Yu radio Subotica, 1996.Gupa autora, «Kako deca mogu spasti zemlju», Beograd, Ecolibri I.P., 1994.Išin-Tomić J., «Čuvari prirode», Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.Ekološke radionice za osnovne škole - priručnik za nastavnike», Beograd, COWI, 2003.
•Grupa autora, «Ekološke aktivnosti za srednje škole - priručnik za profesore», Beograd, COWI, 2003.
•Marina Ilić, Saša Miletić, «Moja prva knjiga o životnoj sredini, otpadu i reciklaži», Beograd, Uprava za zaštitu životne okoline, 2001.

Preporučujemo: