РАСПИСИВАЊЕ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „НАША ЕКОЛОШКА СРАМОТА“

РАСПИСИВАЊЕ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „НАША ЕКОЛОШКА СРАМОТА“

Еколошки покрет Оџака расписује традиционални општински ликовни конкурс“ Наша еколошка срамота“.

Као што смо најавили на затварању прошлогодишњег ликовног конкурса,када је тема била "Наша еколошка лепота" , "Цвеће", тема овогодишњег конкурса је „НАША ЕКОЛОШКА СРАМОТА“ . Формат цртежа и техника рада су слободни. На полеђини рада доставити податке о аутору (презиме и име, разред и одељење, школа, ментор). Конкурс траје до 15.11.2022. године. Изложба се планира за крај првог полугодишта ове школске године. Молимо учеснике да се радови доставе стриктно до датог рока. Радови који стигну после назначеног рока неће се узимати у обзир за жирирање и излагање.
Категорије такмичења: Предшколски узраст, Школски узраст I, II, III разред, Школски узраст IV, V, VI разред ; Школски узраст VII, VIII разред , Средњошколски узраст , Библиотека играчака „Златна барка“. За сваку категорију прогласиће се победник ( ДИПЛОМА) и II и III место ( ПОХВАЛЕ).

О отварању изложбе приспелих радова и проглашењу победника јавност и учесници

такмичења биће правовремено обавештени. Жири за оцену радова одређује ЕПО. На одлуку жирија не могу се улагати жалбе. Пожељно је да ПУ „Полетарац“, основне и средње школе и Библиотека играчака предложе чланове жирија.

Радови приспели са територија других општина неће се жирирати и излагати.

Информације и договори о преузимању радова : Ивица Ћирић 063/ 459 179. Радове се могу доставити лично на основу претходног договора или путем поште на адресу: Еколошки покрет Оџака, 25250 Оџаци, Новосадска 18.

Preporučujemo: