Nastavljena predavanja o Arhuskoj konvenciji

Nastavljena predavanja o Arhuskoj konvenciji

Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji.

Predavanja su održana u osnovnim školama „Branko Radičević“ u Odžacima i „Bora Stanković“ U Karavukovu.

U Odžacima su u sredu, 22.2.2017. održana dva odvojena predavanja za dva odeljenja osmih razreda. Rad sa manjim brojem učenika pokazao je bolje rezultate nego kada su odeljenja veća.

U Karavukovu je predavanje održano 23.2.2017. za jedno odeljenje.

Predavač u oba mesta bio je Mladen Nikolić

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list.

Želimo da pohvalimo učenike VIII1 OŠ „Bora Stanković“ iz Karavukova. Od osam odeljenja kojima je do sada održano predavanje, učenici ovog odeljenja su bili najaktivniji i na testiranju su pokazali najbolje znanje o Arhuskoj konvenciji.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Ekološki Pokret Odžaka će u okviru ovog projekta u narednim mesecima istovetno predavanje održati i u ostalim osnovnim školama odžačke opštine.

Preporučujemo: