EC “Stanište” u programu CSOnnect

EC “Stanište” u programu CSOnnect

Konzorcijum organizacija civilnog društva (OCD), koji čine Centar za evropske politike iz Beograda, Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda, dobitnik je institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine.

Zajedno sa partnerskim organizacijama Ekološki centar “Stanište” će od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti u cilju doprinosa učešću civilnog društva u donošenju odluka koje se odnose na pristupne pregovore u Pregovaračkom poglavlju 27 (životna sredina), kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

EC “Stanište” i partneri sprovodiće obuke za OCD i medije, analiziraće finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konsultovaće se sa predstavnicima javne uprave, edukovaće učenike u školama, kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine u procesu pristupanja EU.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

IZVOR: Ekološki centar „Stanište“

Preporučujemo: