Žalba povereniku za informacija od javnog značaja

Ekološki pokret Odžaka svojim aktom 42/14 od 4.8.2014.godine je, na  osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana tražio  podatke o tome koje su nevladine organizacije iz budžeta opštine Odžaci dobijale novac u periodu od 1.1.2014. do 24.7.2014.godine, odnosno do dana kada su objavljeni rezultati Konkursa za sufinansiranje nevladinih organizacija u opštini Odžaci za 2014.godinu.

Kako u zakonskom roku Ekološki pokret Odžaka nije dobio tražene informacije, obaveštavamo javnost i nevladine organizacije da smo istovremeno uputili žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i predstavku Pokrajinskom ombudsmanu - kako bi do došli traženih informacija.

Preporučujemo: