Zahtev za rešavanje komunalnih problema

epologoMesna podružnica Ocaci Ekološkog pokreta Odžaka je u dva-tri narata, pri podnošenju prijava protiv građana koji ne poštuju odredbe Odluke o komunalnim delatnostima koje se odnose na uređenje uličnih prostora, a sve u okviru akcije „Uredimo Odžake“, koju Mesna podružnica Odžadži EPO-a partnerski sprovodi u saradnji sa TV K 25 na osnovu finansijske podrške u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata udruženja građana, izričito je tražila da se prioritetno reši višegodišnji problem u Hilandarskoj 19, gde je trotoar „okupiran“ zemljom i šutom nekoliko godina.

Kako komunalni inspektori ovaj problem nisu rešili do današnjeg dana, a za to je zaista bilo dovoljno vremena, obraćamo se predsednici opštine i načelnici Opštinske uprave opštine Odžaci - vrhu izvršne vlasti opštine Odžaci, da iznađu mogućnost i narede da se ovaj problem hitno reši. Ako vlasnik objekta neće da se udostoji da oslobodi trotoar i sredi ulični prostor između trotoara i puta – na šta je obavezan po odredbama Odluke o komunalnim delatnostima, zahtevamo da se angažuje JKP“Usluga“ ili neki privatni preduzetnik da obavi poslove uređenja, a račun za izvršene usluge ispostavi vlasniku objekta u Hilandarskoj 19.

Isti problem, odnosno višegodišnja „okupacija“ trotoara postoji i u Ulici 29. novembra (sa desne strane kada se uđe sa puta Odžaci – Karavukovo). Tamo je trotoar zauzet složenim ciglama.

Naš zahtev je principijelne prirode. Ako je lokalna samouprava dala novac za ovaj projekat, onda treba da budu vidljivi rezultati i ne može uređenje grada biti prepušteno samovolji pojedinaca. Vlast treba da pokaže odlučnost. U rešavanje ovih problema treba da se uključi i član Opštinskog veća opštine Odžaci koji je zadužen za komunalnu delatnost. Cilj Ekološkog pokreta Odžaka nije da uzaludno troši budžetski novac. Naš cilj je da akcija ima vidljive rezultate i zato tražimo da se uočeni nedostaci hitno uklone.

Preporučujemo: