Zahtev za poništavanje javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje programa udruženja građana

 

Obraćamo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da poništi bodovanje i dodelu sredstava na Javnom konkursu opštine Odžaci za

Sufinansiranje  projekata udruženja ( za četiri oblasti) iz dva osnovna razloga:

Bodovanje je izvršeno mimo člana 10.  zaključaka koje je donelo Opštinsko veće 5.2.2016. godine.

OBRAZLOŽENJE:  Po tom članu , za sve četiri oblasti postoji poseban zaključak,  ali su kriterijumi za ocenjivanje projekata praktično isti, komisije mogu maksimalno da dodele projektu 55 bodova, a iz materijala koji dostavljamo vidi se da su projekti dobijali od 110 do 162 boda.

1. Broj bodova uopšte nije bio relevantan za dodelu sredstava , već se novac delio slobodnom voljom komisija.

OBRAZLOŽENJE: Na osnovu dobijenog materijala , koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, vidi se da je nekim udruženjima od tražene sume umanjenje manje od 1% ( (KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka  515.000,00-510.000,00) dok je nekim umanjenje 90%  (  Lovačko društvo „Kremen  Bački Gračac 200.000 -20.000) . Nije jasno po kom kriterijumu se javlja tolika razlika , čak i pod uslovom da se prizna pogrešno bodovanje iz tačke 1. Da su  komisije  delile novac „odokativno“ vidi se po podatku iz tabele iz oblasti ostalih udruženja, gde spada i Ekološki pokret Odžaka. Tu tri udruženja imaju po 130 bodova, ali su umanjenja različita ( ne govorimo o apsolutnim vrednostima, već o relativnim , odnosno koliko je puta smanjena tražena suma ). 

Kod  Udruženja građana „Human“ iz Odžaka od traženih 300.000,00 dodeljeno je 50.000,00 ( umanjeno 6 puta), kod Lovačkog društva „Jastreb“ iz Srpskog Miletića od traženih 190.000,00 dodeljeno je 50.000,00

( smanjeno 3,8 puta) , dok je kod Ekološkog pokreta Odžaka od 90.000,00 dodeljeno 30.000,00 ( smanjeno 3 puta).  Isto važi i za ostale bodovne kategorije i nije nam jasno  na osnovu čega je vršeno umanjenje i čemu uopšte služe bodovi.

Komisijama za raspodelu sredstava, predsedniku opštine Odžaci i Opštinskom veću obratili smo se sa tri zahteva za poništavanje bodovanja i raspodelu sredstava. Na prvi zahtev nismo dobili odgovor. Na drugi zahtev smo dobili odgovor koji šaljemo Ministarstvu . Na osnovu odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti delovanja ostalih udruženja  na drugi zahtev napisali smo odgovor kao treći zahtev za poništavanje rezultata i na taj zahtev nismo dobili odgovor do traženog roka (3.6.2016. godine), pa se obraćamo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Drugi zahtev za poništavanje rezultata konkursa dostavili smo i Kancelariji za saradnju sa OCD koja je potvrdila  naše mišljenje o neregularnom bodovanju projekata. Mišljenje Kancelarije dajemo kao prilog zahtevu.

Pored  dva glavna razloga, upitno je i raspisivanje konkursa za SUfinansiranje , a da klauzule o najmanjem sufinansirajućem delu nema. Takođe, sporno je što se donose četiri zaključka, što se raspisuju četiri konkursa  i na taj način NVO dele na  četiri kategorije, što se za svaku kategoriju unapred određuje suma za raspodelu- čime se NVO dovode u neravnopravan položaj, što se pri objavljivanju rezultata konkursa  daje samo zbir bodova a ne ocena za svaki kriterijum  i što se nigde ne vidi da li je  neko i koliko obezbedio sufinansirajući deo.

Zbog svih napred navedenih razloga smatramo da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da poništi bodovanje i raspodelu novčanih sredstava i naredi da se  proces bodovanja i  RASPODELE SREDSTAVA  vrati na početak.

PRILOZI:

1.Kopije  zaključaka Opštinskog veća opštine Odžaci ( 4 zaključka);

2.Kopije javnih konkursa za sufinansiranje projekata udruženja ( 4 kopije);

3.Kopija prvobitno objavljenih rezultata konkursa;

4.Kopija žalbe na rezultate konkursa (naš Akt 9/2016 od 8.4. 2016.);

5.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja;

6.Kopija rezultata konkursa koji su dobijeni kao informacija od javnog značaja;

7.Mišljenje Kancelarije za saradnju sa OCD;

8.Kopije sva tri zahteva za poništavanje rezultata konkursa;

9.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja na naš  zahtev 14/2016 od  31. 5. 2016. godine.

Preporučujemo: