Zahtev za poništavanje javnog kokursa za sufinansiranje programa udruženja građana

 

Na osnovu materijala koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, može se videti da  Komisije za raspodelu sredstava za sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju  programa udruženja građana .

Po svim zaključcima maksimalan broj bodova mogao je biti 55, a iz dobijenih tabela vidi se da su Komisije dodeljivale od 110 do maksimalnih 163 boda, što znači da Komisije nisu radile u skladu sa aktima Opštinskog veća od 5.2.2016. godine, te predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu  predlažemo da poništi bodovanje  projekata i dodelu sredstava i da se postupak ponovi u skladu sa zaključcima Opštinskog veća opštine Odžaci. 

Preuzmite dokumente

 

1. Odgovor na zahtev za dostavljanje informacija od značaja

2. Bodovne tabele

3. Zaključak o finansiranju

Dostavljeno:  

•Dušanu Marijanu, predsedniku opštine Odžaci;

•Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD;

•Nevladinim organizacijama;

•Sredstvima informisanja.

Preporučujemo: