Zahtev za pokretanje postupka za usvajanje memoranduma o saradnji i pravilnika za finansiranje/sufinansiranje nevladinih organizacija

Zbog nepravilnosti koje su se pojavljivale u protekle dve godine pri dodeli sredstava za rad nevladinih organizacija, Ekološki pokret Odžaka predlaže Komisiji za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama da pokrene postupak za usvajanje Memoranduma o saradnji i Pravilnika  o finansiranju/sufinansiranju nevladinih organizacija  čiji bi potpisnici bili SO Odžaci , sa jedne strane, i Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim   i ostalim organizacijama,  u ime tih organizacija, sa druge strane i da ta dokumenta zamene Zaključak Opštinskog veća opštine Odžaci po kome se sada vrši raspodela sredstava.

OBRAZLOŽENJE: U protekle dve godine  raspodela sredstava se vršila tokom jula , tako da je to uzrokovalo da NVO ne mogu  da planiraju svoje aktivnosti jer ne znaju ni kada će biti raspisan konkurs za raspodelu sredstava ni da li će bilo šta dobiti na tom konkursu. U normalnim  opštinama konkurs se završava tokom februara ili eventualno sredinom marta. U tim opštinama cela procedura je u potpunosti regulisana i ne može se desiti da se raspodela sredstava vrši po protoku skoro 2/3 fiskalne godine.

Drugi veliki razlog za davanje ovog predloga je pojava da organizacije koje su tek osnovane i  iza sebe nemaju nijedanu aktivnost dobijaju nekoliko puta veća sredstva od organizacija koje rade godinama. Treći razlog je što se na konkursima pojavljuju i dobijaju novac  NVO za čiju se aktivnost uopšte ne zna.Očigledno je da se radi o raspodeli sredstava po partijskim kriterijumima – što nije specifičnost samo naše sredine Zato predlažemo da se usvoji  Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju  nevladinih organizacija sa preciznim kriterijumima za bodovanje  koji bi onemogućili opisane i slične pojave. 

Prethodni sastav Komisije   je  predložio tekst oba dokumenta i mi ih dostavljamo kao prilog zahtevu. Predsedniku SO Odžaci  Goranu Đakoviću smo prošle godine dostavili kompletnu dokumentaciju o tome kako je procedura finansiranja NVO  rešena u opštini Bač i taj materijal Komisiji sada dostavljamo u elektronskoj formi jer nemamo više sredstava da štampamo obiman materijal. Mislimo da je model finansiranja u opštini Bač model kakav bi trebalo da usvoji i naša opština. Slične modele finansiranja imaju opštine Senta i Bačka Topola – gde se raspisuju dva paralelna konkursa : jedan za pokrivanje materijalnih troškova i drugi za po jedan projekat.  U kriterijumima za bodovanje  obavezno bi trebalo propisati i dužinu rada NVO, sa tim da se propiše da NVO ne može da dobije sredstva pre šest, devet ili dvanaest meseci od momenta registrovanja,  i kriterijum za dodelu bodova ako su obezbeđena sredstva za sufinansiranje ( organizacijama koje obezbede sufinansirajući deo dodeliti određen broj bodova ) a da neobezbeđivanje sufinansirajućeg dela ne može biti kriterijum za odbacivanje konkursne prijave – kako se 2015. godine desilo Ekološkom pokretu Odžaka. 

Predlažemo da Komisija održi sastanak sa NVO, gde bi one iznele svoje viđenje o ovim predlozima.

Predlažemo da Komisija ova pitanje razmotri što  hitnije   i  predloge dostavi SO Odžaci kako bi mogli biti usvojeni do kraja 2015. – što bi omogućilo  primenu usvojenih dokumenata odmah na početku 2016. godine.

 

Preporučujemo: