Učešće EPO-a na trećoj sednici odbora za zaštitu životne sredine stalne konferencije gradova i opština

DSCF0086Ekološki pokret Odžaka učestvovao je na Trećoj sednici Odbora za zaštitu životne sredine STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA, koja je održana 2.11.2012.godine u prostorijama Gradske kuće u Nišu. Kao predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka sednici su prisustvovali predsednik i sekretar EPO-a Ivica Ćirić i Dušan Mirković, kao i predstavnici Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci Petar Škundrić i Stevan Ilić.

U okviru sednice Ekološki pokret Odžaka je imao posebnu tačku dnevnog reda: NVO i Arhuska konvencija – Inicijativa Ekološkog pokreta iz opštine Odžaci i predstavio se prezentacijom „Aktivnosti EPO-a na primeni Arhuske konvencije u opštini Odžaci“. U okviru prezentacije predstavljene su i aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka na povećanju kapaciteta ekoloških organizacija. U toku prezentacije u više navrata prisutnima su istaknuti primeri dobre prakse iz naše opštine, kao što je dodeljivanje prostorije za sedište Ekološkog pokreta Odžaka, pripreme za usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije - čime bi naša opština bila treća u Srbiji koja ih je prihvatila, donošenje odluke o saradnji SO Odžaci sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, formiranje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, objavljivanje kompletnih podata o nevladinim organizacijama i ostalim udruženjima građana na sajtu opštine Odžaci, pripreme Memoranduma o saradnji SO Odžaci sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, Pravilnika o finansiranju nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija – što je izazvalo interesovanje prisutnih. Ekološki pokret Odžaka je prisutnim predstavnicima opština iz čitave Srbije predložio da iste ili slične inicijative pokrenu u svojim opštinama.

Koristimo priliku da se zahvalimo predsedniku Skupštine opštine Odžaci Milošu Pejčiću na razumevanju, pruženoj pomoći i obezbeđivanju prevoza do Niša - što nam je i omogućilo da predstavimo svoj rad i promovišemo opštinu Odžaci. Takođe, zahvaljujemo se i Turističkoj organizaciji opštine Odžaci za propagandni materijal koji smo podelili učesnicima sednice.

{gallery}vesti-2012/2012_11_08_konferencija_gradova{/gallery}

Preporučujemo: