Treća prijava u okviru akcije „Uredimo Odžake“

Na osnovu obaveza preuzetih u projektu „Uredimo Odžake“, koji se radi u saradnji Mesne podružnice Odžaci  EPO-a i Televizije Kanal 25, a finansira iz budžeta opštine Odžaci,  aktivisti Mesne podružnice Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka izvršili  su   obilazak  19 preostalih odžačkih ulica i na osnovu  pregleda podnosimo  posledenju prijavu u prvom krugu obilaska grada  protiv vlasnika zgrada koji se nisu odazvali pozivu da u roku od 45 dana sa uličnih prostora uklone materijal čije držanje na uličnom prostoru nije dozvoljeno po odredbama Odluke o komunalnim delatnostima: 

1. VASE PELAGIĆA – nema nepravilnosti
2. VIDOVDANSKA: 3 – pesak; 11 velika klličina raznog građevinskog materijala; 12- velika   količina raznog građevinskog materijala, 12a šljunak i džakovi;15 drva,37 –šut ; 44 pločice , 47 ili 49 džakovi
3. VINOGRADSKA
4. VOJVOĐANSKA: 6 - (preko puta ulice) – poljoprivredna mehanizacija; 13 – drva; 14 – drva; 15 pesak, šut (preko puta)
5.  VOJVODE MIŠIĆA : 2a – cigle ; 22 cigle i čamac koji stoji tu više godina ,
           24 građevinski   materijal ; 34 – betonski šut ;47 – poljoprivredna mehanizacija ;
           54 ? cigle i džakovi ; 55-56 poljoprivredna mehanizacija; 65 – pesak ;
           77 ( bočna strana u V. Putnika ) – ćerpić na trotoaru
6. VOJVODE PUTNIKA :- Bočna strana Svetozara Markovića 60 – poljoprivredna
           mehanizacija i   građevinski materijal ; 22 – šljunak ; 23 ? pesak ; 31 cigle ( bočna strana 
  Željezničke 65); 34 cigle i džakovi ;80 zemlja i džakovi
7. ŽARKA ZRENJANINA  :  3 – drveni trupci
8.  ZMAJ  JOVINA – nema nepravilnosti
9. JURIJA GAGARINA – nedma nepravilnosti    
10. LAZE KOSTIĆA ; Bočna strana kuće u Zmaj Jovinoj 3 – cigle , šljunak (stoji više godina)
11. MALA KARAĐORĐEVA  - nema nepravilnosti
12. MIKE ALASA : 5 – betonski šut
13.  MILOŠA CRNJANSKOG (od Somborske do kraja) – nema nepravilnosti
14. NOVOSADSKA :  14 – džakovi , 16 drva : 18 – neregistrovan auto
15. RADNIČKA – nema nepravilnosti
16. ROMANIJA -------------------------
17. FRUŠKOGORSKA : -poslednja kuća (do „Itesa“) - šljunak
18. CARA DUŠANA:  7 - cigle
19. CARICE MILICE  - nema nepravilnosti
  
Ponavljamo po treći put   zahtev  komunalnoj inspekcije da reši problem u  Hilandarskoj 19. Do danas, nedelja uveče, tri nedelje posle prvog zahteva, problem nije rešen.

Prijava se podnosi komunalnoj inspekciji , a po jedan primerak će biti dostavljen načelnici Opštinske uprave opštine Odžaci i predsednici opštine Odžaci. Posle pregleda svih odžačkih ulica stiče se opšti utisak da je situacija mnogo bolja nego  kada je ranije rađena ista akcija. Nema drastičnih slučajeva kao što je bilo ranije (sem Hilandarske 19). Radi se o manjim količinama građevinskog materijala
U ovim našim prijavama mogu biti sporne prijave za drva na ulici. Ako drva stoje nedelju dana posle dobijanja, onda nije ništa sporno.Međutim, ako stoje lagerovana nekoliko meseci, onda to treba da bude kažnjivo. Ovu problematiku treba definisati budućom Odlukom o komunalnim delatnostima. Dokaz o tome da li su drva na ulici do sedam dana treba da bude otpremnica.

Zabrinjavajuće je da Radio Odžaci, odnosno Javni servis o našoj drugoj prijavi , gde smo kritikovali opštinsku izvršnu vlast, nije dao bilo kakav  izveštaj. Da li direktorica i glavna i odgovorna urednica Gordana Đukić misli da će na taj način  stvoriti lepšu sliku o aktuelnoj vlasti ? Sigurno neće. Vlast je spora  i neefikasna. To je činjenica.Takva je jer se više bavi trgovinom mandatima odbornika i zapošljavanjem partijskih kadrova  nego rešavanjem aktuelnih problema građana  i možemo slobodno da se upitamo, kao što smo svojevremeno pitali za Dom zdravlja ko tamo kome komanduje: direktor čistačicama ili obrnuto ,  da li u opštini Odžaci ima neko ko može da utiče na povećanje efikasnost inspekcijskih organa ?

Da naša akcija ima efekta  pokazuje pozitivan primer  Ulica Vase Pelagića. Iako je ova ulica jedna od kraćih ulica u Odžacima , u prošloj akciji je po neuređenosti bila među prvoplasiranim. Danas može da posluži za primer drugima.  Nismo našli ni jednu nepravilnost i javno ih pohvaljujemo. Zaključak je jasan: javna osuda je dala efekte. Takođe, pohvaljujemo i sve ulice za koje je navedeno da nema nepravilnosti. Cilj akcije ja da takvih ulica bude što više.

Sada je na potezu komunalna inspekcija. Letimičnim pregledom ranije obiđenih ulica stičemo utisak da komunalni inspektori još  nisu delovali jer ne vidimo da se prijavljeni slučajevi rešavaju.

Preporučujemo: