Taksa na vodomer

Taksa na vodomer

Poštovani sugrađani opštine Odžaci,

Posle višegodišnjih napora da dokažem da je uvođenje takse na brojilo (vodomer) 2011. godine bilo protivzakonito, dana 29.7.2020. godine dobio sam Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine o izvršenom vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru, kojim je institucionalno potvrđeno da je pet članova Odluke o komunalnim delatnostima, koji su osnova za naplatu pomenute takse, u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima, te sam na osnovu njega 31.7.2020. godine Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca uputio sledeći:

ZAHTEV ZA OBUSTAVLJANJE NAPLATE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOMERA

Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestom“ iz Bačkog Brestovca, na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, podnosim zahtev za donošenje odluke o obustavljanju naplate naknade za održavanje vodomera.

OBRAZLOŽENJE

Opštinsko veće opštine Odžaci svojim zaključkom 06-31-14/2011-III od 14.6.2011. godine dalo je saglasnost na Odluku broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ - čime je omogućilo naplatu TAKSE NA BROJILO, kasnije preimenovano u BAŽDARENJE VODOMERA i NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA. Istu taksu naplaćuje i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca korisnicima u Bačkom Brestovcu od svog osnivanja.

Odluka je doneta na rok od 5 godina, ali se taksa naplaćivala i posle tog roka, tako da se sa julom 2020. godine ušlo u 10. godinu naplate za korisnike u Odžacima, a u ostalim mestima od momenta preuzimanja obavljanja komunalnih delatnosti od strane JKP „Usluge“ od mesnih zajednica u naseljenim mestima. U Bačkom Brestovcu navedenu novčanu naknadu naplaćuje JKP „Brestkom“ od svog osnivanja.

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, konačno je institucionalno dokazano ono što tvrdim godinama da je opštinska Odluka o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima i da javna komunalna preduzeća NE MOGU da naplaćuju korisnicima taksu (naknadu za održavanje vodomera) za imovinu koja je deo komunalne infrastrukture, a ne deo vodovodne instalacije korisnika.

Zahtevam od Privremenog organa opštine Odžaci da povuče saglasnosti koje su ranija Opštinska veća opštine Odžaci davala za uvođenje i naplatu takse na brojilo ( kasnije: baždarenje vodomera, trenutno: naknada za održavanje vodomera), odnosno donese odluku o stavljanju van snage svojevremeno donetog zaključka 06-31-14/2011-III u vezi Odluke broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ i svih kasnijih saglasnosti za naplatu novčane naknade - čime bi praktično Privremeni organ opštine Odžaci doneo odluku o obustavi naplate pomenute takse, odnosno naknade za održavanje vodomera.

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci
Miloša Obilića 13
Dana 31.7.2020.
NAPOMENA: Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine može se dobiti upućivanjem zahteva na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

Preporučujemo: