Stav Ekološkog pokreta o okruglom stolu „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz arhuske konvencije“ i nekim reakcijama

Posle održanog okruglog stola „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“, koji je održan u Odžacima 13.12..2013, stigla su i prva reakcije i reakcije na reakciju. Prvi je reagovao Ekološki pokret Vrbasa tekstom  „ Bruka sa primenom Arhus konvencije u Srbiji“. 

Ekološki pokret Odžaka  se slože sa najvećim delom teksta i podržavamo ga.

Ipak, kao organizatori okruglog stola ne možemo da se složimo sa tvrdnjom  da je okrugli sto  „osmišljen  da forsira priču o dokumentu napravljenom u Arhus centru Kragujevac, po kome bi lokalne uprave trebale da se "umile i mirno ubede" da formiraju zeleni savet, zelenu stolicu, zelenu..., kroz koje bi predstavnici ekoloških udruženja imali mogućnost da daju konkretan doprinos ‘lokalnoj zelenoj politici’ .“ 

Sa ovom konstatacijom ne možemo da složimo iz više razloga.

 

Prvo, u samom  saopštenju o održavanju okruglog stola rečeno  je da učesnici okruglog stola „pripreme predloge za poruku skupa“. U završnom predlogu kratke prezentacije Ekološkog pokreta Odžaka jasno je rečeno „Predlažemo da sa ovog sastanka uputimo apel svim opštinama u Srbiji da prihvate dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje je predložio Arhus centar Kragujevac (original ili korigovan) ili slične modele  kojima će se stvoriti institucionalni mehanizmi da građani i njihova udruženja ostvare prava iz Arhuske konvencije“. Naglasak je na tome da se sa skupa uputi poruka da se usvoji bili koji model pravnog akta (pravnih akata) koji će omogućiti građanima i njihovim udruženjima da ostvare prava iz Arhuske konvencije. Šteta  je što svi učesnici nisu ostali do kraja i čuli sve iznete predloge.

Drugo, Ekološki pokret Odžaka se ni u kom slučaju ne zalaže za to da udruženja treba da se , kako je rekao Ekološki pokret Vrbasa, "umile i mirno ubede" lokalne samouprave da građanima i njihovim udruženjima daju prava koja im daje Arhuska konvencija. Naprotiv. Ekološki pokret Odžaka je svim učesnicima okruglog stola , uz dnevni red , dostavio svoje predloge koje je uputio Zelenoj poslaničkoj grupi i Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u vidu predloga za dopunu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine , gde je jasno rečeno da je potrebno dopuniti član 7. Zakona o zaštiti životne sredine stavom 2. kojim će se lokalne samouprave NATERATI  da u određenom roku MORAJU da prihvate modele pravnog akta ili modele pravnih akata kojima će na lokalnom nivou konkretizovati na koji način građani i njihova udruženja ostvaruju prava iz Arhuske konvencije. Da ne bi bilo nedoumica , zbog obaveštavanja javnosti  i upoznavanja ekoloških udruženja koja nisu prisustvovala okruglom stolu, navodimo šta smo predložili za stav 2. člana 7. Zakona o zaštiti životne sredine:

„Opštine su dužne da u roku od ........ (upisati broj)  meseci od donošenja ovog Zakona  donesu pravna akta kojima će  se stvoriti institucionalne mehanizme za ostvarivanje prava koje udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine imaju po Arhuskoj konvenciji.“

 

Na samom skupu smo javno priznali da smo pogrešili i da smo , uz davanje predloga za stav 2. člana 7. Zakona o zaštiti životne sredine, trebali da predložimo i stav 3. koji bi trebalo da glasi:

„Posle donošenja Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine  u roku od .........(upistai broj ) meseci  opštine su dužne da  formiraju Savet za zaštitu životne sredine“.

 

Ako bi se usvojila ova dva stava, ne bi bilo nikakve potrebe da ekološke NVO "umile i mirno ubede" lokalne samouprave   „ da formiraju zeleni savet, zelenu stolicu, zelenu..., kroz koje bi predstavnici ekoloških udruženja imali mogućnost da daju konkretan doprinos "lokalnoj zelenoj politici". “

Veliki broj konkretnih predloga dala je Društveno Odgovorna Mreža Anli. I ovaj materijal  je dostavljen svim učesnicima skupa.

Treće, Ekološki pokret  Vrbasa je najavio   njihov  „ predlog mera za pokretanje sa mrtve Arhus tačke. Naravno u njegovoj osnovi će biti onaj ko to treba da radi - Vlada Srbije i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, upravo oni koji su odgovorni za sprovođenje potpisanog međunarodnog sporazuma o Arhuskoj konvenciji!“

Mislimo da je Ekološki pokret Vrbasa trebao te predloge da spremi za okrugli sto i da sa ostalim predlozima budu upućeni „onima koji to trebaju da rade“ ( citat EPV-a).  Jedno je ako predloge uputi jedna organizacija, ma koliko bili dobri, a drugo je ako to sa jednog skupa uputi desetak organizacija ili  pošalje svim ekološkim NVO u Srbiji i čuje se mišljenje desetine ili stotina ekoloških NVO. U tom smislu u potpunosti se slažemo sa opaskom  Aleksandra Miloševića iz Društveno Odgovorne Mreže, koju je e-mail porukom  uputio Ekološkom pokretu Odžaka kao reakciju na tekst EPV-a, u kojoj se kaže: 

               „Uopšte se ne bih složio sa upotrebljenom formulacijom da se MERZS „elegantno izvlači“ nego da koristi na najdirektniji i najgrublji način našu (mislim na OCD) neorganizovanost i nejedinstvo da rade protiv zdravlja i interesa građana. Konvencija kao konvencija, treba da omogući pravni okvir u kome je je moguće štititi interese građana ali sa ovakvim nivoom organizacije i nejedinstva OCD ni ona ne može previše da pomogne. 

                   Poslali smo predlog organizatoru okruglog stola za formiranje jednog jedinstvenog i od vlade nezavisnog informativnog sistema koji bi se isključivo bavio stanjem prava građana po osnovu AK. Mislim da od toga treba početi i ako bi se nas nekoliko desetina organizacija okupilo oko toga imali bismo verovatno i neke šanse da dobijemo podršku OEBS-a za ovakav projekat.“

Okrugli sto je organizovan da bi svi zajedno uputili snažnu poruku Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine da treba da napišu „precizna upustva za primenu Zakona.“ - kako je definisao EPV.

Ekološki pokret Odžaka je na okruglom   stolu izneo stav da Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine  treba da  ima bazu podataka o svim registrovanim NVO koje se bave zaštitom životne sredine, da formira mailing  listu i da o svemu što je značajno , pored obaveštavanja javnosti kroz saopštenja, obaveštava i svaku ekološku NVO pojedinačno. Mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka je da se Ministarstvo seti ekoloških NVO samo kada treba da ih zloupotrebi. Kao  ilustraciju ove tvrdnje  Ekološki pokret Odžaka je prisutnoj predstavnici Ministarstva  Tini Janjatović naveo   potpisivanje Memoranduma o saradnji , koji  je ondašnje Ministarstvo (kada je ministar bio  Oliver Dulić)  potpisalo  sa preko sto ekoloških NVO. Jedan od potpisnika je, nažalost,  i Ekološki pokret Odžaka. I dan-danas nam nije jasno zašto smo potpisali taj dokument. Nama je jedino logično objašnjenje da je to ondašnjem Ministarstvu trebala da bi Evropskoj uniji pokazali kako sarađuju sa ekološkim NVO, pa da  čak imaju i potpisana dokumenta o tome. Naravno, radi se samo  o „saradnji“. Ako se na taj način ponaša Ministarstvo za zaštitu životne sredine,  uopšte ne čudi  ponašanje lokalnih samouprava.  Njih ekološke NVO treba da  "umile i mirno ubede" da  bi im priznale prava koja im garantuje ratifikovana Arhuska konvencija. To treba da uradi Ministarstvo.

Kompletan materijal sa okruglog stola  i reakcije učesnika na ono što se čulo na skupu biće poslato svim  ekološkim NVO, uključujući i učesnike skupa,  i biće zamoljene da svoje stavove dostave Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 

Sa svoje strane , Ekološki pokret Odžaka će isti materijal poslati Ministarstvu  energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

 

Preporučujemo: