Saopštenje za javnost

Sredstvima Informisanja,
Gordani Đukić, Direktorici Informativnog Centra Odžaci,
Predragu Cvetanoviću, Predsedniku Opštine Odžaci,
Draganu Kovačeviću, Načelniku Opštinske Uprave Opštine Odžaci
         
Odžačku javnost obaveštavamo da je Poverenik za informacije od javnog značaja Rešenjem broj 07-00-01887/2010-03 od 2.4.2012. godine naložio Opštinskoj upravi opštine Odžaci „da bez odlaganja, a najdalje u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja Ekološkom pokretu Odžaka  u Odžacima, Bačka 36, dostavi tražene informacije ...“.

Saopštenje izdajemo da pokažemo kako (ne) radi Opštinska uprava opštine Odžaci i kako ne  poštuje zakonska prava građana i njihovih legalno registrovanih udruženja.

 

Saopštenje lično dostavljamo Gordani Đukić da bi videli da li će ga odobriti za emitovanje na Radio Odžacima, pošto  ranije nije odobrila emitovanje iste ovakve vesti.

Predsednika opštine Odžaci lično obaveštavamo da bi video kako mu radi Opštinska uprava (original Rešenja može videti kod načelnika OU Dragana Kovačevića).

Načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci Dragana Kovačevića lično obaveštavamo sa porukom  i pozivom da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju u budućem periodu i da ozbiljno shvati
 da Opština nije njegovo privatno vlasništvo koje mu omogućava da se ponaša kako hoće, već da mora da se ponaša  u skladu sa zakonom i zakonskim  pravima građana i njihovih udruženja.

Preporučujemo: