Saopštenje o prisustvu Ekološkog pokreta Odžaka obeležavanju trogodišnjice rada Arhus centra Subotica

Predsednik i sekretar Ekološkog pokreta Odžaka Ivica Ćirić i Dušan Mirković prisustvovali su 4.3.2014. godine obeležavanju  trogodišnjice rada Arhus centra Subotica. 

Napominjemo da je u zvaničnom izveštaju o trogodišnjem radu Arhus centra Subotica , kao i u ovom saopštenju, istaknut  i  zajednički  zahtev Ekološkog pokreta Odžaka i Arhus centra Subotica za ukidanje nepotrebne konkursne dokumentacije - što je i dalo rezultat , tako da je danas preko 22.000 nevladinih organizacija širom Srbije oslobođeno kopiranja, overavanja i slanja nepotrebnih dokumenata.

U celosti prenosimo zvanično saopštenje koje je izdao Arhus centar Subotica:

 

ARHUS CENTAR SUBOTICA - Tri drveta za tri godine rada

U parku pored Otvorenog univerziteta, u saradnji sa Direkcijom za izgradnju Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“, 4. marta, akcijom sadnje tri drveta, započeto je obeležavanje tri godine rada Regionalnog Arhus centra Subotica. 

Usledio je skup na kojem je prikazan kratak film o najznačajnijim aktivnostima u proteklom periodu, a potom su se skupu obratili, dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, koji je ukazao na značaj učešća javnosti u očuvanju osnovnih parametara životne sredine. Upravo su Arhus centri oni koji treba da okupe ekološka udruženja građana i da šire svest o tim pitanjima. Istakao je da bi sve ono što se radi, kako bi se otvorila nova radna mesta i privredni pogoni, moralo biti u skladu sa očuvanjem životne sredine i zadovoljilo postulate održivosti.

Predstavnica Misije OEBS-a u Srbiji, Olivera Zurovac Kuzman, je izjavila da je  Arhus centar  stvorio sponu između izabranih organa vlasti i organizacija civilnog društva, čime su ostvarili svoj cilj i doprineli stvaranju bolje i zdravije  životne sredine. Dodala je da su Arhus centri bili koordinatori aktivnosti između lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa sa biznis sektorom, medijima, poljoprivrednicima, kao i svim zainteresovanim stranama koje žele da učestvuju u održavanju zdravije životne sredine koja će biti bezbednija za njih i njihovu decu.

Ispred Gradske uprave Subotica, mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, je pozdravljajući skup istakla permanentnu saradnju lokalne samouprave sa ovim centrom i rad na mnogim aktivnostima koje će se ubudućnosti i intezivirati.

Srđan Matović, koji je u Kragujevcu formirao prvi Arhus centar, je u uvodu rekao da je uspeh opstati i biti “živ”. Pohvalio kontinuitet rada Subotičana, bez obzira da li postoje obezbedjena sredstva ili ne.

Jedan od većih uspeha u prošloj godini je bilo vraćanje rešavanja Palićkog i Ludaškog jezera na pravi put i odustajanje od megalomanskog projekta koji ko zna kada bi se završio, imajući u vidu neophodna velika finansijska sredstva. Prema rečima, Snježane Mitrović, koordinatora Arhus centra Subotice, dobro je što je novi gradonačelnik, Jene Maglai, nastavio tamo gde je započeo njegov predhodnik, Modest Dulić, i čak otišao korak dalje, te je „Platforma za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline“ završena, i najavila je stavljanje ovog dokumenta na javnu raspravu i u Arhus centru.

U kratkim crtama Platformu je predstavio, Mišel Rohman, diplomirani hidrolog i član Saveta stručnjaka formiranog od strane JP „Park Palić“, koji je veoma zadovoljan u kom pravcu se krenulo prošle i nastavilo ove godine.

Detaljnije informacije sa ovog dogadjaja možete pogledati:

http://www.subotica.info/2014/03/04/arhus-centar-obelezio-trogodisnjicu-svojih-aktivnosti

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/arhus-centra-proslavio-tre-i-ro-endan

http://www.rtvcity.com/dru%C5%A1tvo/item/3507-regionalni-arhus-centar-obele%C5%BEio-3-godine-rada.html

Ovo je samo deo realizovanih aktivnosti Regionalnom Arhus centru Subotica:

Na inicijativu Udruženja TERRA’S, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 4. marta 2011. godine otvoren je Regionalni Arhus centar Subotica i to potpisivanjem Memoranduma između Ministarstva životne sredine, Grada Subotice i Otvorenog univerziteta. Centar je osnovan s ciljem primene Zakona o potvrđivanju Arhuske konvencije, a rad je najviše usmeren na informisanje i edukaciju, da bi se, pre svega građani, aktivnije uključili u donošenje odluka što omogućava lakše sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u našoj zemlji.

•Održano više od sedamdeset okruglih stolova, radionica, javnih debata, sastanaka, seminara za različite cilje grupe: za inspekciju, komunalne policajce, novinare, predstavnike mesnih zajednica, ekoloških udruženja, građana;

•Zahvaljujući inovativnosti rukovodstva i profesora, upoznavanje sa aktivnostima Arhus centra postao je deo nastavnog programa Hemijsko tehnološke škole „Lazar Nešić“, novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, subotičkog Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Singidunum;

•Kad smo već kod mladih, posebno treba pohvaliti volontere zadužene za manifestacije poput EKO DOX festivala ekološkog filma ili za javne kampanje, ne samo u Subotici, već i Zrenjaninu, Kikindi, Šapcu, Somboru. Učestvuju u zajedničkim akcijama Arhus centra i TERRA’S-a u oblasti otpada uz svesrdnu pomoć otkupne stanice EKO FENIKS BE TIM po čemu su prepoznatljivi u Srbiji. Još uvek su angažovani na projektu „Zelenih zgrade Subotice, a „Čistili su Srbiju“ i prodsticali „Mlade protiv otpada“.

•Arhus centar je postao i središte okupljanja ekoloških organizacija koje su pokrenule različite inicijative. Pamtiće se 31. juli 2013. godine kada je posle višemesečnog lobiranja jednoglasno usvojena Deklaracija o proglašavanju teritorije grada Subotice za teritoriju bez genetski modifikovanih organizama i tako se priključila drugim lokalnim samoupravama u Srbiji koje predstavljaju značajnu snagu da utiču na donosioce odluka na republičkom nivou i nateraju ih da usvoje rigorozne kriterijume vezane za GMO.

•Reagovala je i Vlada Republike Srbije koja je preko Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom podržala predlog Arhus centra, Udruženja TERRA’S i Ekološkog pokreta Odžaci za izmenama Uredbe u cilju smanjivanja dokumentacije potrebne za prijavljivanje na konkurse.

•Učešće na javnim raspravama o studijama o proceni uticaja objekata na životnu sredinu od velikog je značaja za svakodnevni život svih. Ali i dalje ostaje pitanje kako javnost podstaći da se uključi i ne dozvoli da im samo jednog dana nikne objekat ispod prozora. Zato im je od koristi kao smernica - Vodič štampan uz podršku OEBS-a, a rađen sa stručnjacima gradske Službe za zaštitu životne sredine.

•I još izdavaštva. Poznati ekološki informatori HORIZONTI, niz priručnika, lifleta, a za ponos je Publikacija „Kvalitet stanja životne sredine Subotice u 2011, a potom Severnobačkog okruga za 2012.“ Sa stručnim kadrom lokalnih samouprava Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša, te Zavoda za javno zdravlje u pripremi je nova publikacija za 2013. u kojoj će osim monitoringa vode, vazduha, buke, zemljišta, mnogo više biti podataka vezanih za godišnje izveštaje rada inspekcije.

•Vrteći se u vremeplovu događanja ostaće upamćena 2012. godina kada su se i posle gašenja velikog požara u INTERKORDU, stanovnici naselja Prozivka još mesec dana gušili u dimu. Tek intervencijom Arhus centra reagovala je lokalna samouprava, saniran je teren, koji međutim, i dalje čeka konačnu revitalizaciju.

•Arhus centar Subotica je usmeren na Severnobački okrug, polako zahvata Severno i Zapadnobački okrug. Sa ostalim centrima u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, formirana je Mreža Arhus centara Srbije, jer zajedno se može i mora više.

( http://www.aarhussu.rs/detaljnije_2068_ac-su-tri-drveta-za-tri-godine-rada.html )

{gallery}vesti-2014/2014_03_06_arhus{/gallery}

Preporučujemo: