Saopštenje o podnetom zahtevu za informaciju od javnog značaja

Kao što je na konferenciji za novinare obećao, Ekološki pokret Odžaka je svojim aktom 42/2014 od 4.8.2014. godine predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu podneo zahtev za dobijanje informacije od javnog značaja kojom je tražio da se obelodani koja ,koliko i kada je neka nevladina organizacija dobila novca iz bilo koje stavke budžeta opštine Odžaci od 1.1.2014. do 24.7.2014. godine. U zvaničnom aktu smo izrazili nadu da ćemo informaciju dobiti u zakonskom roku. U suprotnom bi bili primorani da se obratimo Povereniku za informacije od javnog značaja - što nikako ne bi želeli.

Dobijeni rezultati će se uporediti sa rezultatima konkursa za sufinansiranje projekata udruženja građana u 2014. godini i videće se da li su neke organizacije dobijale novac u više navrata, dok za neke organizacije  tokom godine  nije bilo  ni dinara. 

O prednjem obaveštavamo direktno  nevladine organizacije čije e-mail adrese imamo, a ostale preko sredstava informisanja.

 

I ovo saopštenje koristimo da istaknemo da je potrebno što pre doneti Pravilnik o finansiranju  udruženja građana, utvrditi precizne kriterijume za raspodelu sredstava i da se u raspodeli sredstava pre svega obezbedi transparentnost, mogućnost uvida u podnete projekte i definiše  mogućnost ulaganja žalbe na rezultate konkursa, kao i da se  istovremeno raspisuju dva paralelna konkursa: za materijalne troškove i za projekte - kao što je rešeno u opštinama Bačka Topola, Senta i Bač. Predlažemo da  i druge NVO  javno iznesu svoj stav o ovim pitanjima.

Preporučujemo: