Saopštenje o početku kampanje za promovisanje Zelenog saveta u opštini Odžaci

Ekološki pokret Odžaka uključen je u projekat Think-Act-Impact (Misli-Delaj-Utiči), koji partnerski sprovode udruženja Centar za evropske politike iz Beograda, Srbija u pokretu iz Beograda i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, a  finansijski podržava Ambasada Norveške u Beogradu. U okviru ovog projekta Ekološki pokret Odžaka prisustvovao je okruglom stolu u Novom Sadu, o čemu smo izdali zvanično saopštenje, kao i na dvodnevnom seminaru „Liderstvo, organizovanje i akcija“ u okviru kog je dogovoreno da Ekološki pokret Odžaka, kao svoj praktični deo, sprovede kampanju promovisanja Zelenog saveta , koga je osnovala Skupština opštine Odžaci.

Zeleni savet opštine Odžaci započeo je svoj rad 7.7.2014. , ali je mali broj građana upoznat  sa mogućnostima za učestvovanje u radu ovog Saveta, kao i sa pravima koje građanima i njihovim udruženjima pruža Arhuska konvencija. 

Kao jedan vid promovisanja Zelenog saveta je i korišćenje javnih manifestacija za deljenje flajera i vršenja anketiranje građana. U tom pogledu danas su aktivisti Mesne podružnice Deronje Ekološkog pokreta Odžaka, na čelu sa Ilijom Mačkom, organizovali na imanju Branislava Savića, u okviru Izložbe traktora oldtajmera, deljenje flajera sa obaveštenjem o osnivanju Zelenog saveta u opštini Odžaci i mogućnostima građana da prisustvom i učestvovanjem u radu Zelenog saveta daju svoj doprinos  i neposredno učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine. 

 

Izložba je ujedno iskorišćena da se anketiraju građani. Cilj ankete je da  se utvrdi koliko su građani obavešteni o osnivanju Zelenog saveta i o tome koliko poznaju prava iz Arhuske konvencije. Tokom  avgusta i septembra provešće se široka kampanja promovisanja Zelenog saveta i upoznavanja građana u svim naseljenim mestima opštine Odžaci sa  pravima koja im daje Arhuska konvencija. Pri kraju kampanje  izvršiće se  novo anketiranje da bi se utvrdili rezultati kampanje, odnosno da bi se utvrdilo da li je promotivna  kampanja dala očekivane rezultate.

{gallery}vesti-2014/2014_07_28_zeleni{/gallery}

Preporučujemo: