Saopštenje o inicijativi za formiranje internetske mreže ekoloških NVO

 

Ekološki pokret Odžaka je u svom komentaru  „Zabrinjavajuća nesolidarnost ekoloških NVO“ izneo predlog da se  podaci iz „Baze ekoloških NVO u Republici Srbiji“ Ekološkog  pokreta Odžaka  i informaciona tehnologija iskoriste za povezivanje i zajedničko delovanje NVO koje se bave  zaštitom i unapređenjem životne sredine. 

Od  preko 4.000 NVO iz „Baze podataka“, postoje e-mail adrese samo za 1500 organizacija, a Ekološki pokret Odžaka  na svojoj mailing  listi  ima oko 1300 NVO. 

Smatrajući da su za uspostavljanje saradnje zainteresovane pre svega tzv „čiste“ ekološke organizacije ( ekološka udruženja, društva, pokreti,...) predlog je upućen najpre njima – da bi se „opipao puls“ za internetsko povezivanje (stvaranje neke vrste neformalnog saveza, asocijacije, udruženja,...) i zajedničko delovanje. Namera je bila da  ako bi postojala zainteresovanost ovih organizacija, predlog bi se kasnije  plasirao i svim drugim NVO koje se na bilo koji način bave ekološkim problemima.

Na našu veliku žalost, „opipavanje pulsa“ dalo je katastrofalnu sliku o nezainteresovanosti ekoloških NVO za saradnju. Od 450 NVO, za koje smatramo da je do njih dospeo naš predlog, odgovor je dobijen samo od desetak organizacija, sa tim da je jedan  bio izrazito negativan, dok su ostali bili pozitivni. Iako je ćutanje znak da se NVO ne slažu sa našim predlogom, bilo bi nam mnogo draže da smo dobili i 200 i 300 negativnih odgovora od ovog ćutanja. Bar bi znali koliko Na ovaj način obaveštavamo „čiste“ ekološke NVO da inicijativa za internetsko umrežavanje i zajedničko delovanje nije uspela .

Ekološki pokret Odžaka zahvaljuje ekološkim NVO koje su odgovorile, bez obzira da li su odgovori bili pozitivni ili negativni.

Preporučujemo: