RASPISIVANјE LIKOVNOG KONKURSA  „NAŠA EKOLOŠKA  LEPOTA“

RASPISIVANјE LIKOVNOG KONKURSA „NAŠA EKOLOŠKA LEPOTA“

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.       
 
Kao što smo najavili na zatvaranju prošlogodišnjeg likovnog konkursa,kada je tema bila "Naša ekološka sramota" , tema  ovogodišnjeg konkursa je „NAŠA EKOLOŠKA LEPOTA“ .  Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru  (prezime i ime, razred i odelјenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2023. godine. Izložba se planira za  kraj  prvog polugodišta ove školske godine. Molimo učesnike da se radovi dostave striktno  do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.
 
Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred,   Školski uzrast    IV, V, VI razred   ;  Školski uzrast   VII, VIII razred  ,   Srednjoškolski uzrast ,    Biblioteka igračaka „Zlatna barka“.   Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II  i III mesto  ( POHVALE). 
O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici
takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe.  Poželјno je da   PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.   
Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.
 
Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić  063/ 459 179.        Radove se mogu  dostaviti lično  na osnovu prethodnog  dogovora ili putem  pošte na adresu: Ekološki  pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Novosadska 18.

 

Preporučujemo: