Protest Ekološkog pokreta Odžaka protiv rezultata konkursa

DUŠANU MARIJANU,
PREDSEDNIKU OPŠTINE ODŽACI
(PREDSEDNIKU OPŠTINSKOG VEĆA)    

Gospodine predsedniče,

U ime Ekološkog pokreta Odžaka obaveštavamo Vas da Ekološki pokret Odžaka u znak protesta neće primiti 50.000, 00 dinara koje ste mu dodelili  svojim potpisom  na Rešenju o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata  udruženja građana koje je donelo Opštinsko veće opštine Odžaci dana 25.7.2014. godine.

Razlozi za odbijanje primanja pomenute svote su sledeći:

1.Ekološki pokret Odžaka je udruženje građana koje postoji skoro punih deset godina i ne može se složiti da nevladine organizacije koje su formirane pre mesec-dva dana dobiju daleko više novca od Ekološkog pokreta Odžaka. Navodimo primere: „ Ekolozi Bačkog Brestovca“  koji su zvanično registrovani 4.7.2014. - dvadeset jedan  dan pre sednice Opštinskog veća  ( dobili 120.000,00), Udruženje samohranih roditelja „Duga“ Odžaci ( registrovano 11.4. 2014. – 80.000,00) i IPIRL „Zemljak“ iz Odžaka koje je registrovano 27.11.2013.  ( 150.000,00), a koje, inače, vodi gospodin Mirko Važić .

Postavljamo pitanje na osnovu kojih kriterijuma se dodeljuju pare: na osnovu želja ili u obzir treba uzeti rezultate rada u proteklom periodu ?

Svojevremeno je Udruženje  „HURRY UP“   dobilo 2.500.000,00 dinara ( ondašnjih oko 30.000 evra) Potrošili su pare i nikada se više nisu nigde pojavili. Da li opet treba da se novooformljenim nevladinim organizacijama dodeljuju višestruko veća sredstva nego organizacijama koje godinama rade , koje su se dokazale i za koje praktično zna cela Srbija. Postavljamo pitanje koliko građana opštine Odžaci zna za  Ekologe Bačkog Brestovca, Ekološki pokret „Eko život“, IPIRL  „Zemljak“ ili „Duga“ Odžaci ? 

 

2.U okviru ekoloških udruženja Ekološki pokret „Eko život“ redovno dobija na opštinskim konkursima  nekoliko puta veći novac od Ekološkog pokreta Odžaka.

Postavljamo pitanje: na osnovu kojih kriterijuma „Eko život“ redovno dobija tolko para? Da li je „Eko život“ dao bilo koje saopštenje za javnost iz koga bi moglo da se sazna o njegovim aktivnostima ili je to tajna organizacija?

Da li Opština Odžaci treba godinama da finansira gospodinu Lončaru zakup katamarana sa kojim on plovi i pravi privatni biznis po okolnim opštinama?

3. Ekološki pokret Odžaka godinama traži da se udruženja građana razvrstaju po tome da li pripadaju sportskim  ili nevladinim  udruženjima , jer ako su sportska udruženja treba da se finansiraju preko Sportskog saveza  i Zakona o sportu, dok bi se nevladina udruženja  finansirala po ovom konkursu i Zakonu o udruženjima. 

Ova primedba se odnosi na udruženja golubara (redni brojevi u Rešenju: 23-29 ) i lovačka udruženja  (30-33 i  61 ) , Kinološko društvo „Odžaci“ ( postoje u spisku udruženja građana na sajtu opštine Odžaci, ali se nisu javljali na ovaj konkurs).

4.Kontrolom preko online  forme Agencije za privredne registre nismo mogli da nađemo podatke 

o Udruženju sport za sve „Bodimind“ iz Odžaka i Udruženje „MR Luna“ iz Bogojeva. O njima nismo mogli da pronađemo podatke ni u Regisru udruženje ni u Registru sportskih klubova, pa mislimo da bi pri objavljivanju rezultata konkursa obavezno trebalo objaviti i matični broj udruženja, da bi se znalo da li se radi o registrovanim udruženjima ili neformalnim grupama – što, u krajnjoj liniji, može da dovede do finansiranja privatnih lica.

 

5.Ekološki pokret Odžaka smatra da grupu vatrogasnih udruženja treba izdvojiti u posebnu grupu i u budžetu  za njih odvojiti poseban novac jer se radi o udruženjima koja egzistiraju i po stotinu godina i udruženjima koja imaju opštedruštveni značaj.

6.Ekološki pokret Odžaka godinama traži da se se donese Pravilnik o finansiranju nevladinih organizacija. To smo tražili i od Miloša Pejčića i od Gorana Đakovića , kome smo dostavili  dokumentaciju iz Bača – gde je ova problematika kompletno rešena, a konkurs se raspisuje pravovremeno, u februaru, a ne u nevreme – posle protoka od pola godine , i dok se sve reši i realizuje prođe dve trećine godine, što nije u redu.

7.Po rešenju Ekološki pokret Odžaka je dobio 50.000,00 dinara a naša Mesna podružnica Deronje 30.000,00 dinara. „Centrala“ Ekološkog pokreta Odžaka „pokriva“ osam podružnica ( u osam od devet  naseljenih  mesta ) , tako da podružnice proporcionalno dobijaju mnogo više od „centrale“ a sve se „knjiži“ na teret Ekološkog pokreta Odžaka. Ekološki pokret Odžaka je ranije predlagao da se reši i problem udruženja građana složenog tipa kao što je Ekološki pokret Odžaka, odnosno da svaka mesna podružnica može samostalno da konkuriše. U suprotnom, Ekološki pokret Odžaka će biti primoran da savetuje svoje mesne podružnice da se osamostale, pa će onda na konkursu teoretski moći da se pojavi osam nezavisnih ekoloških organizacija. Isti problem važi i za Udruženje penzionera.

8.Ekološki pokret Odžaka iz principijelnih razloga nije hteo da se obraća predsedniku opštine za dodelu sredstava iz tekuće budžetske rezerve, već je čekao raspisivanje konkursa jer smatramo da je to jedini transparentan i ispravan način finansiranja – što je i regulisano zakonom. Svaka dodela sredstava mimo konkursa je deljenje budžetskih para „ispod žita“, pa tražimo da se uz rezultate konkursa objavi ko je i koliko dobio budžetskih sredstava  do ovog konkursa. Može se desiti da su mnogi već dobili pare ličnim zahtevom a  sada  i preko konkursa, tako da mi, blago rečeno,  ispadamo naivni. 

9.U svim civiliziovanim zemljama postoji rok za žalbu pri donošenju ovakvih rešenja. Iz objavljenog rezultata se vidi da ne postoji mogućnost žalbe – što je nedopustivo.  

10.U Rešenju je navedeno da će se novac prebaciti na namenski podračun. Mi smo obavešteni da namenski podračun treba da ugasimo, pa nam nije jasno da li smo  pogrešno obavešteni ili opštinski organi nisu sa  tim   upoznati. Nejasno je da li novac treba da ide preko  namenskog podračuna ili preko računa u komercijalnoj banci ?

 I     Tražimo da komisija koja je Opštinskom veću opštine Odžaci predložila ovakvu raspodelu sredstava

 JAVNO OBRAZLOŽI  kriterijume i razloge  na osnovu kojih je predložila ovakvo rešenje.Ne želimo da bilo ko naš desetogodišnji rad ovakvom  odlukom  omalovažava i ponižava i protežira novoosnovana udruženja koja iza sebe nemaju ni jedan-jedini rezultat. Mislimo da to nije u redu i to želimo javno da kažemo.

 II       Uzimajući u obzir sve napred navedeno, predlažemo da se rezultati konkursa ponište, razmotre ove naše primedbe i izvrši nova raspodela sredstava i inicira donošenje regulative za raspisivanje konkursa za raspodelu sredstava nevladinim udruženjima, sa tim da se izvrši tačno razvrstavanje  udruženja građana , odnosno da se zna koja udruženja su sportska  a koja su nevladina udruženja.

III    Naglašavamo da  ovaj protest nije upućen ni protiv jednog udruženja ( ni prema onima koja su ovde spomenuta), već tražimo da se  unapred odrede precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava, a ne da se raspodela vrši odokativno, šacimetrijski, na osnovu , kako je govorila Milka Babović,  „umetničkog  dojma“   ili na   osnovu političke pripadnosti ili ličnog poznanstva.

 

Preporučujemo: