Prisustvovanje Ekološkog pokreta Odžaka prezentaciji „Zelenog adresara“

2012 11 30 zeleni adresarPredstavnik Ekološkog pokreta Odžaka prisustvavao je u četvrtak, 29.11.2012. godine u Baču prezentaciji „Zelenog adresara“ i radionici o rešavanju problema zagađenja životne sredine u lokalnoj zajednici.

„Zeleni adresar“ je publikacija koju je izdao Pokret gorana Vojvodine sa ciljem unapređenja životne sredine i osnaživanja svesti građana i lokalnih institucija na aktivno rešavanje problema u lokalnim zajednicama. „Zeleni adresar“ sadrži kontakte nadležnih institucija na nivou AP Vojvodine . U „ Zelenom adresaru “ se nalaze kontakti pokrajinskih institucija koje su nadležne za otpad, buku, gradnju, saobraćaj, rudarstvo, šume, vode, zelenilo, vazduh, zemljište-tlo, životinje i zračenje. Isto tako , dati su kontakt podaci republičkih i pokrajinskih institucija i nadležnih po okruzima i opštinama.

O „Zelenom adresaru“ i o temama radionice govrili su Milica Todorović i Nada Lazić iz Pokreta gorana Novog Sada i Dušan Mirković, predstavnik Komunalne policije Novog Sada. Moderator radionice bio je Aleksa Jeftić, potpredsednik Pokreta gorana Vojvodine.

Teme radionice su bile:
• Značaj aktivnog učešća građana u zaštiti životne sredine;
• Upoznavanje sa nadležnim institucijama;
• Promocija“ Zelenog adresara“
• Primeri dobre prakse u vezi „Zelenog telefona“ Pokreta gorana Vojvodine i način rešavanja problema;
• Konkretni primeri rešavanja problema od strane inspekcijskih organa i Komunalne policije Novog Sada.

U diskusiji nakon uvodnih izlaganja organizatora promocije učestvovao je i predstavnik Ekološkog pokreta Odžaka koji je izneo niz primera iz osmogodišnje prakse Ekološkog pokreta Odžaka.

Preporučujemo: