Prijava ambrozije

Na osnovu obaveštenja Odeljenja za stambeno-komunalne, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave opštine Odžaci, prijave građana i obilaska terena podnosimo prijavu komunalnoj inspekciji i zahtevamo da obiđe parcelu 7222 k.o. Odžaci .

Na pomenutoj  parceli , na kojoj je zasejana soja, verovatno je 90 % površine prekriveno je amrozijom visine oko 1,5m , tako da se soja praktično i ne vidi. Zbog velike količine polena  vlasnici susednih parcela primorani su da poslove  na svojim parcelama obavljaju sa maskom na licu da bi sprečili alergijske reakcije.

Zahtevamo da komunalna ispekcija obiđe navedenu i susedne parcele i hitno naredi uništavanje ambrozije.

Zbog izuzetno velike površine koja je prekrivena ambrozijom i zbog visine ambrozije  smatramo da pojava zaslužuje medijsku pažnju, pa ćemo o „brizi“ za zaštitu životne sredine i zdravlje  građana biti prinuđeni da obavestimo širu javnost.

Zahtevamo da komunalna inspekcija obavesti Mesnu podružnicu Odžaci EPO-a o nađenom stanju i preduzetim merama.

Preporučujemo: