Preuzeti komentar

Preuzeti komentar

Povodom saopštenja Ekološkog pokreta Odžaka

Na delu su i dalje partijski kriterijumi !

Otkako su naprednjaci došli na vlast u opštini polovinom decembra 2013.- te, gotovo svake godine dolazi do problema, kada se trebaju raspodeliti budžetska sredstva nevladinim organizacijama. Prošle godine smo to u nekoliko navrata javno komentarisali i kritikovali, jer su nadležne komisije pokazale vidljivu pristrasnost kod dodele sredstava, pošto su najveći deo novca podelile nevladinim organizacijama koje je osnovala sama Napredna stranka.

Svaka ozbiljna vlast bi posle tih kritičkih tonova, nastojala da preispita svoj rad u ovoj oblasti, kako bi otklonila sve one nedostatke pri dodeli sredstava. Nažalost , Napredna stranka tako ne postupa, već tera po svome i dalje ne hajući ni za kritike oštećenih NVO ni javnosti , koja to posmatra ravnodušno, kao da se to dešava u nekoj drugoj sredini.

Zbog takvog omalovažavajućeg odnosa naprednjaka , i ove godine je došlo do istih problema, pa opet postoje opravdani prigovori na račun rada komisija i ostalih struktura lokalne vlasti. U komisijama su sada neki drugi članovi, ali je ostalo i dalje sporno da li su metodi koji se primenjuju pri dodeli sredstva : DOBRI ILI BI IH TREBALO MENJATI ?!

Šta je sve sporno u ovogodišnjoj dodeli sredstva?

Povodom ovih problema, ponovo se javno oglasilo rukovodstvo Ekološkog pokreta Odžaka, koje je u svom saopštenju, precizno navelo šta je sve bilo sporno u najnovijoj podeli sredstava nevladinim organizacijama. Ima ih dosta pa ih neću ovom prilikon navoditi. ( Sapštenje EPO može se pročitati u originalu na njihovom sajtu).
Ekolozi su po ko zna koji put bez uvijanja još jednom optužili , aktuelnu naprednjačku vlast, da su najveće sume novca dobile one nevladine organizacije koje su pod njihovom direktnom kontrolom .. Po mišljenju ekologa i mnogih drugih NVO koje su ostale bez minimalanih sredstva za rad, na delu su ponovo bili PARTIJSKI KRITERIJUMI SNS.

Skrećemo još jednom pažnju javnosti, da ovo nisu bezazleni problemi preko kojih treba preći olako. I pitanju je raspodela novca iz budžeta, ŠTO SE MORA OBAVEZNO KONTROLISATI : KOME SE DAJE I KAKO SU UTROŠENA !! U pitanju su principijelne stvari koje moraju dobiti prednost pri odlučivanju : kome dodeliti sredstva za rad! Sve to mora biti potpuno otvoreno za javnost ili kako bi to rekli političari, mora sve biti TRANSPARENTNO. Naprednjacima takav stil rada očigledno me odgovara.
Šta reći za članove onih nevladinih organizacija, koji u četiri oka sve to kritikuju, ali se javno ne smeju oglasiti?

Možemo izvući pouzdan zaključak: da takvo njihovo ponašnje diktira STRAH da se ne zamere.Strah se mora što pre potpuno suzbiti, jer kada se to dogodi onda nećemo imati ovakve probleme. Sve će se to onda raspravaljati javno sa iznošenjem argumenata „za“ i „protiv“, pa ko bude imao jače dokaze taj će biti u prednosti.
Zato moja malenkost, poziva, pre svega, aktuelnu naprednjačku vlast da iznesu protiv ovih kritika, svoje viđenje ovih problema. Ako me uvere da imaju bolju argumentaciju, bez opiranja ću javno priznati da su oni u pravu.

2.5.2017. god. Radoslav Medić
Preuzeto sa Facebook profila Radoslava Medića

Preporučujemo: