Predlog za ukidanje konkursne dokumentacije

Ekološki pokret Odžaka predlaže ekološkim organizacijama u Srbiji i organizacijama koje   među svojim aktivnostima  imaju  i ekologiju  i zaštitu životne sredine da se od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Fonda za zaštitu životne sredine , Pokrajinskog sekretarijata za privredu i ostalih koji raspisuju konkurse iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine da jedini dokument za konkurs bude PROJEKAT NA PONUĐENOM OBRASCU, a da se sva ostala konkursna dokumentacija,koja je do sada tražena, traži samo od organizacija čiji su projekti odobreni za finansiranje i to  NA UVID  PRI POTPISIVANJU UGOVORA - BEZ IKAKVIH OVERA  I PLAĆANJA TAKSI I NAKNADA.

OBRAZLOŽENJE možete videti u prilogu koji šaljemo i koji smo svojevremeno dali kao komentar EPO-a  kada nismo učestvovali na konkursu.

Ako podržavate predlog Ekološkog pokreta Odžaka, molimo da nam pošaljete podršku povratnom  e-mail  porukom. 

Ako dobijemo podršku od većeg broja organizacija, zahtev za ukidanje  nepotrebne dokumentacije uputićemo navedenim naslovima i Vladi Republike Srbije za ukidanje  Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. Glasnik RS" br. 8/2012).

Preporučujemo: