Poziv na saradnju

Ekološki pokret Odžaka se tokom juna 2012. godine, povodom objavljivanja II izdanja „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, obratio po jednoj  ekološkoj  organizaciji iz svake opštine ( na 112 e-mail adresa) i opštinskim odeljenjima za zaštitu životne sredine u čitavoj Srbiji (na 100 e-mail adresa) sa molbom da  pregledaju objavljeni materijal i da nam  pomognu da kompletiramo nedostajuće kontakt podatke u pomenutoj „Bazi podataka“. Po nama, osnovna svrha izrade „Baze podataka“  bila bi mogućnost međusobne saradnje ekoloških organizacija, saradnja sa opštinskim vlastima i  umrežavanje ekoloških NVO. Nažalost, apel je dao slabe rezultate.  Ekološkom pokretu Odžaka javilo  se sa podacima samo 12 (dvanaest) ekoloških organizacija i odeljenja za zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka  se ovom prilikom još jednom  obraća istim ekološkim organizacijama širom Srbije  i opštinskim odeljenjima za zaštitu životne sredine da nam pomognu da  kompletiramo  nedostajuće  kontakt podatke u tabeli , tako što će  dostaviti podatke za ekološke organizacije iz svoje opštine ili za organizacije sa kojima sarađuju. Najvažnije da se Ekološkom pokretu Odžaka dostave e-mail  adrese. „Bazu podataka“ možete preuzeti sa našeg sajta. Po mogućnosti podatke dostaviti do  16. septembra 2012. godine.

Primer dobre prakse možete videti  na sajtu opštine Odžaci (www.odzaci.rs). Na osnovu saradnje Ekološkog pokreta Odžaka i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Odžaci  na sajtu naše opštine objavljena je kompletna lista svih uduženja građana (političkih, verskih, sportskih i nevladinih organizacija - ići na INSTITUCIJE, zatim na UDRUŽENJA).

Pored objavljivanja podataka o udruženjima , primer dobre prakse je i formiranje Komisije SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama - o čemu smo javnost ranije obavestili, a  na dobrom putu je i usvajanje nekoliko odluka  koje je inicirao Ekološki pokret Odžaka ( dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije, Memorandum o saradnji SO Odžaci sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, Pravilnik o finansiranju NVO), kojima će se  institucionalno  zaokružiti saradnja lokalne vlasti i nevladinih organizacija i stvoriti  sigurni mehanizmi za participiranje nevladinog sektora u donošenju odluka. O ovome ćemo obavestiti javnost kada odluke budu  zvanično usvojene. 

Preporučujemo: