Odgovor Kancelariji za saradnju sa OCD i Građanskim inicijativama

Odgovor Kancelariji za saradnju sa OCD i Građanskim inicijativama

 

Ekološki pokret Odžaka je 28.6.2017. godine dao komentar koji je uputio Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Građanskim inicijativama. Od njih smo dobili odgovore koje dajemo kao priloge ovom tekstu.

Vidi se da su suštine oba odgovora iste.

Očigledno se nismo dobro razumeli.

Ne radi se o NVO koje nisu imale (radne i novčane) aktivnosti i mogle su da podnesu IZJAVU O NEAKTIVNOSTI. Pošteno rečeno , za tu mogućnost mi nismo ni znali. Za trinaest godina postojanja stalno smo imali neki novčani promet i sve poslove odrađivao nam je kvalifokovani knjigovođa ( naš član) – tako da skoro nikada nismo imali problema , sem jednog kašnjenja neke uplate zbog koje smo imali manji problem. Komentar se odnosio na male NVO koje su tokom godine imale izvesne aktivnosti i male novčane transakcije. Od svih registrovanih udruženja ova grupacija verovatno čini apsolutnu većinu.

Sva udruženja nemaju sreću da im neko knjigovodstvene usluge obavlja besplatno - tako da su primorane da plaćaju te usluge, što za pojedina udruženja predstavlja finansijski problem. Čitav komentar bio je usmeren na to da se formuliše zakonska mogućnost da nevladine organizacije sa malim novčanim prometom ( 500 do 1000 evra ili do neke druge sume) mogu da popune jednostavnu izjavu o godišnjem prihodu, rashodu i saldu na kraju fiskalne godine i da im za taj posao ne treba pomoć kvalifikovanog knjigovođe ili knjigovodstvene agencije. Formular izjave treba da bude poput IZJAVE O NEAKTIVNOSTI i da bude takav da ga može popuniti aktivista koji sa knjigovodstvom nema apsolutno nikakve veze i da takav dokument ima vrednost završnog računa.

Mala udruženja (NVO), naročito provincijska, ne mogu se porediti sa malim brojem beogradskih NVO koje mi zovemo NVO preduzeća. Oni imaju desetak-dvadesetak stalno zaposlenih sa visokim kvalifikacijama i u pravom smislu su preduzeća i oni zaista treba da prave završne račune poput pravih preduzeća jer su njihovi prihodi nekoliko stotina hiljada evra godišnje i oni se ne mogu svrstati u isti koš sa malim, provincijskim NVO. Zato bi zakonodavac trebao da napravi jasnu razliku između amaterskih i profesionalnih NVO. Pre nekoliko godina jedna NVO je pravila istraživanje o godišnjim prihodima NVO i izneli su podatak da je kod NVO koje su učestvovale u istraživanju prosečan prihod bio 14.000 evra - što nas je frapiralo, jer mi toliki prihod verovatno nismo imali za 13 godina postojanja i rada.

Nisu samo knjigovodstvo i izrada završnog računa problem. Stalno se priča o stvaranju nekakvog podsticajnog okruženja za OCD. Nama se čini da se radi obrnuto.

Ekološki pokret Odžaka je godinama besplatno koristio prostoriju koju je dobio od Opštine Odžaci. Onda je Vlada Republike Srbije donela uredbu po kojoj moramo da plaćamo 20% od neke procenjene tržišne vrednosti tog prostora ako bi se izdavao u zakup redovnim putem. Korišćenjem prostorije stekli su se uslovi da se strujomer vodi na Ekološki pokret Odžaka i preko računa za struju plaćamo PDV ( čime punimo budžet Respublike Srbije), zatim plaćamo troškove snabdevača ( čime pomažemo EPS), zatim plaćamo akcizu ( čime opet pomažemo državni budžet), zatim nam naplaćuju taksu za Javni medijski servis (čime pomažemo Radio-televiziju Vojvodine) - tako da zbog ovih nameta, pri potrošnji nekoliko kiolovata mesečno, plaćamo račune od nekoliko stotina dinara mesečno ( obično 700-800 dinara).Nekada su banke naplaćivale proviziju samo za izvršene isplate. Danas naplaćuju izmišljeno redovno održavanje računa . Za ovu svrhu naša banka nam svakog meseca naplaćuje 250 dinara bez obzira da li isplate ima ili nema, tako da samo po ovoj osnovi imamo godišnje finansijsku obavezu od 3.000,00 dinara. Pored redovnog računa u poslovnoj banci, NVO su u obavezi da otvaraju račun i u Upravi za trezor - što je dodatna obaveza i dodatni trošak.

Posebna priča je APR. Oni naplaćuju sve. Svaka promena se naplaćuje, pri čemu kontakt podatke koje im udruženja dostavljaju ( brojeve telefona, e-mail adresu) uglavnom skrivaju ( neće da objave na svom sajtu), već za te skrivene podatke, ako ih tražite, traže novac. Na taj način praktično onemogućavaju da se NVO povezuju, umrežavaju, zajednički deluju. Brisanje organizacija iz Registra udruženja se takođe naplaćuje , tako da se iz finansijskih razloga mnoge organizacije ne odjavljuju- pa u Registru opstaju fiktivne organizacije i organizacije čiji su zastupnici pokojni nekoliko godina. APR-u je mnogo bitnija naplata nego tačnost podataka. APR informacije od javnog značaja, po iskustvu Ekološkog pokrteta Odžaka, uglavnom izbegava da daje - usmeravajući tražioca na plaćanje informacija.

Iz svega napred navedenog proizilazi da se država nešto i ne trudi da NVO oslobađanjem od plaćanja PDV-a, akciza, troškove snabdevača, takse za Javni medijski servis, plaćanja APR-u, održavanje računa u banci NENOVČANO pomaže ( podstiče) nevladin sektor. Državi kao da je stalo, a verotno i jeste, da civilni sektor bude što slabiji. Pod pritiskom EU deklarativno pomaže civilni sektor, a u praksi je sasvim drugačije. Država nevladine organizacije tretira kao da one stiču dohodak i tretira ih kao profitabilne firme.

Pri raspisivanju konkursa obično se traži sopstveno učešće od 20%. Ako su NVO neprofitne organizacije i uglavnom se projektno finasiraju , postavlja se pitanje odakle NVO novac za 20% učešća? To negde mora da se zaradi da bi se usmerilo na učešće od 20 %. Obično se u konkursima naglašava da se konkursnim novcem ne mogu finansirati materijalni troškovi. Samo konkurisanje je već materijalni trošak ( papir, toner, skeniranje, kopiranje, koverte, marke, ...). Retke su opštine, poput Bačke Topole, Sente i Bača, koje vode računa o opstanku svojih NVO raspisivanjem i konkursa za pokrivanje materijalnih troškova. Paralelno se raspisuju i konkursi za projektno finansiranje.

Pri konkurisanju se traži bezbroj papira. Mnogi na konkursu ne prođu i postavlja se pitanje zašto se uopšte šalje kompletna konkursna dokumentacija? Zašto se ne pošalje samo projekat? Kada se procene vrednosti projekata i istakne rang lista najboljih projekata i projekata koji će se finansirati, NVO koje su na konkursu dobile novac mogu pri potpisivanju ugovora da donesu potrebnu konkursnu dokumentaciju. Ministarstvo zaštite životne sredine dobije i po 400 prijava, a finansira 50-tak projekata. Zašto bi 350 organizacija moralo da dostavalja dokumentaciju ako nisu dobili pare? Šta dobijaju konkurisanjem? Samo gubljenje vremena i nepotrebne troškove.

Pri podnošenju prekršajnih prijava, ako NVO uđe u postupke podnošenja žalbi na donete sudske odluke - NVO moraju da plaćaju sudske takse. Gospoda državni službenici koji bi te postupke trebali da pokreću po službenoj dužnosti izbegavaju to da rade. Za neispunjavanje obaveza ide im radni staž, dobijaju platu. Ako se u to umeša nevladin sektor ispada da treba da plaća državi zato što radi ono što ne rade plaćeni državni službenici.
Ostvarivanje prava i interesa kroz sudske postupke nemoguće je jer NVO nemaju novac neophodan za plaćanje pravnih zastupnika, sudskih taksi i ostalih troškova. Postupanje po krivičnim prijavama i prijavama za privredni prestup koje podnose NVO u potpunosti zavisi od javnog tužilaštva spremnog da na svaki način izbegne gonjenje počinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela.

O svemu ovome, a i o mnogim drugim stvarima, Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Građanske inicijative - koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD bi mogli da razmisle i da kod odgovarajućih ministarstava pokrenu inicijativu za promenu propisa koji bi zaista stvorili podsticajno okruženje za OCD, stimulisali OCD na veće angažovanje i da OCD zaista steknu uslove za veći uticaj na uspostavljanje pravne države i poštovanje donetih zakona, a ne da zakoni budu samo mrtvo slovo na papiru.

Ekološki pokret Odžaka

PRILOG 1:

Poštovani gospodine Mirkoviću,

Obraćamo Vam se povodom dopisa koji ste uputili Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, dana 28. juna 2017. godine. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas o sledećem:

Kada je u pitanju problem koji ste izneli, a koji se tiče finansijskog izveštaja i kazne koja je izrečena kao posledica nedostavljanja istog nadležnom organu, obaveštavamo Vas da na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) postoji informacija koja se odnosi na obavezu organizacija civilnog društva koje nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, da podnesu Agenciji za privredne registre Izjavu o neaktivnosti zaključno sa 28. februarom tekuće godine za prethodnu godinu, u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RSˮ broj 62/13). Imajući u vidu navedeno, jasno je da se u ovom slučaju ne radi o finansijskom izveštaju, već o Izjavi o neaktivnosti čija je forma krajnje jednostavna i svakako ne može biti reči o komplikovanoj proceduri. Još jednom napominjemo da je navedeno obaveštenje istaknuto na internet stranici kancelarije 20. februara 2017. godine, odnosno pre isteka roka za podnošenje navedene izjave.

Što se tiče samih finansijskih izveštaja, odnosno izrade istih, rok za njihovo dostavljanje nadležnom organu je najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, u skladu sa članom 33. stav 1. Zakona o računovodstvu. Dakle, finansijski izveštaji se dostavljaju sa rokom znatno dužim od onog koji je predviđen za dostavljanje Izjave o neaktivnosti.

Napominjemo takođe da su informacije o rokovima za dostavljanje izjava o neaktivnosti, odnosno finansijskih izveštaja bile blagovremeno dostupne na internet stranicama Kancelarije i Agencije za privredne registre sa kontaktima osoba kojima su se zainteresovane strane mogle obratiti u vezi sa svim pitanjima i nedoumicama.

U vezi sa Vašim zahtevom da se izradi jednostavniji formular, kao i da se iz kaznenih odredaba ovog zakona izuzmu ovlašćena lica NVO sa prihodima manjim od 500 odnosno 1000 evra godišnje, smatramo da takav predlog nije osnovan iz razloga što propuštanje propisanih rokova usled nepažnje pojedinih obveznika ne može biti valjan osnov za pokretanje procedure za promenu zakonske regulative i podzakonskih akata iz određene oblasti.

Na kraju, obaveštavamo Vas da je Kancelarija spremna da odgovori Vašem zahtevu i podnese inicijativu nadležnim organima za izmenu propisa koji su prema Vašem mišljenju neodgovarajući, ukoliko se problem koji ste naveli bude pojavljivao i u radu drugih organizacija civilnog društva i predstavljao očiglednu prepreku za njihov rad i ostvarivanje njihove funkcije u društvu.

Kancelarija još jednom najiskrenije podržava angažovanje Vaše organizacije i Vas u sferi ekološke zaštite i učešća u podizanju svesti o značaju organizacija civilnog društva u Republici Srbiji i nadamo se da ćete nam se obraćati i u budućnosti sa konstruktivnim predlozima u cilju poboljšanja saradnje i stvaranja boljeg ambijenta za delovanje organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Srdačan pozdrav,
Dejan Vuletić,
Savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva
Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva


PRILOG 2 :

Pošovane kolege,
Najpre da Vam se zahvalim što ste nam skrenuli pažnju na ovu situaciju.

Tim povodom smo pripemili obaveštenje za OCD u cilju podsećanja na obavezu podnošenja fiansijskih izveštaja. Ove obaveze nisu izuzet čak ni udruženja koja tokom prethodne godine nisu imala promet po računu, već je samo ispunjavaju na drugačiji nači. Naime, takva udruženja u obavezi su da podnesu Izjavu o neaktivnosti. Ukoliko postupe u skladu sa ovim instrukcijama, izbećiće neprijatnu i finansijski zahtevnu situaciju u kojoj se našao Vaš kolega.
Obaveštenje Vam prosleđujem u nastavku mejla, sa molbom da ga prosledite OCD iz baze koju redovno ažurirate.

Srdačno,
Dejana Stevkovski
Građanske inicijative
Koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD

Obaveštavamo udruženja da je rok za podnosenje završnih finansijskih izveštaja petak 30. jun. Završni finansijski izveštaji se podnose elektronskim putem Agenciji za privredne registe, a potpisuje ih zakonski zastupnik udruženja elektronskim sertifikatom.

Detaljnije informacije možete videti na http://bit.ly/1aOTwu9

Ukoliko udruženje nije imalo poslovnih aktivnosti, može podneti Izjavu o neaktivnosti, koja oslobađa obaveze podnošenja završnog finansijskog izveštaja. Izjava o neaktivnosti se, takođe podnosi elektronski APRu, a potpisuje je elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Detaljne informacije na http://bit.ly/2spmf4E

Preporučujemo: