Objavljeno VI izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“

Ekološki pokret Odžaka je na svom sajtu www.epodzaci.org  , u  delu  PREUZMITE, objavio VI  izdanje  „ BAZE PODATAKA   EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , FONDACIJA, NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI “  u dve  Word  verzije ( po opštinama i okruzima) – u  koje su uneti svi prikupljene podaci ,   i , kao novinu,   Excel verziju, u vidu  „ proste liste ekoloških NVO“  ( definicija Ekološkog pokreta Vrbasa) - u koju su, za sada,  uneti samo naziv organizacije, matični broj i teritorijalne odrednice. U ovoj verziji, na stranama   PRESEK i DETALJNO  izneta je statistička obrada unetih podataka po teritorijalnim odrednicama. Takođe je objavljena i komletna statistička obrada prikuljenih podataka koju je uradio Ekološki pokret Grada Kragujevca.

 

U odnosu na V izdanje, na spisku se nalazi više od 200 novih organizacija, oko 150 novih e-mail adresa i  preko 400 novih brojeva telefona.

Molbu  za pomoć  uputili smo na oko 150 e-mail  adresa opština, 50 ekoloških NVO i poslali  oko 100 SMS poruka. Molbi se odazvalo nekoliko ekoloških NVO  koje su dostavili podatke  samo za svoju organizaciju  i  11  predstavnika  ekoloških NVO i opština koji su dostavili podatke za više organizacija. Ovih 11 predstavnika  uvrstili  smo u spisak  saradnika koji se nalazi se na kraju izdanja. 

Svim saradnicima se zahvaljujemo .

Pozivamo ekološke NVO i opštine da nam i dalje dostavljaju nedostajuće kontakt podatke za naredno izdanje.

„Baza podataka“ može se slobodno preuzeti sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka.

Preporučujemo: