Obaveštenje o odbijanju novca dobijenom na Konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija

Predsednika  opštine Odžaci Dušana Marijana  zvanično obaveštavamo da odbijamo da primimo 30.000,00 dinara  koji smo trebali da dobijemo na osnovu raspisanog konkursa za sufinansiranje nevladinih organizacija. 

Detaljni razlozi za odbijanje su navedeni u našem komentaru  „ZAŠTO OPET ODBIJAMO  DA UZMEMO PARE?“ 

Zbog javnosti i ostalih nevladinih organizacija, ukratko ponavljamo razloge:

1.Nedopustivo je da se NVO dele na četiri kategorije;

2.Nedopustivo je da se unapred za svaku kategoriju određuje suma novca za raspodelu;

3.Nije u redu da novac raspoređuje više komisija;

4.Nije u redu da se novac  deli na osnovu zaključaka koje donosi Opštinsko veće  neposredno pre raspisivanja konkursa i to na predlog predsednika opštine Odžaci;

5.Nije u redu da se novac deli na osnovu kriterijuma koji se mogu tumačiti po „slobodnom sudijskom uverenju“ ili „umetničkom dojmu“ članova komisije.

Smatramo da sve treba da bude obrnuto:

1.Da se sve NVO rangiraju na jedinstvenoj listi;

2.Da se  novac deli na osnovu bodovne liste  - bilo da se novac deli po broju bodova, bilo da se na osnovu broja bodova vrši proporcionalno smanjenje iz odnosa traženih i realno postojećih (obezbeđenih ) sredstava u budžetu;

3.Ceo posao treba da odradi jedna komisija;

4.Kriterijume za bodovanje treba PRAVOVREMENO da usaglase Komisija za saradnju nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija i Skupština opštine Odžaci kroz donošenje Pravilnika za finansiranju NVO uz puno učešće nevladinih organizacija kroz javnu raspravu;

5.U Pravilniku za  finansiranje NVO bili bi nabrojani svi kriterijumi za dodelu bodova 

Ako se ne postupi na predloženi način, opet će se novac deliti na osnovu partijske pripadnosti  NVO i organizacijama iz Bačkog Brestovca  na osnovu, kako je nekada govorila Milka Babović,  „umetničkog dojma“, odnosno da li je neko izveo dvostruki Aksl ( Axel) sa šljokicama ( da se registrovao deset dana pre raspisivanja konkursa) ili je izveo trostruki Ritberger ( nevladinu organizaciju  osnivali članovi vladajuće stranke). 

Možda prethodna rečenica zvuči neozbiljno, ali smo morali tako da reagujemo jer nam je već  dosta raznih  Hurry up-a ( NVO  G17+ koja je svojevremeno dobila skoro 30.000,00 evra  i nikad se više nije pojavila) ili Zeleni horizont koji je pre nekoliko godina  dobio pola miliona dinara  i nestao sa scene  odžačkih nevladinih organizacija. Dosta nam je deljenja  budžetskog novca partijskim organizacijama , rođacima predsednika  SO Odžaci,  organizacijama iz mesta odakle je predsednik opštine, jer jednostavno tako dalje ne može da se radi. Moraju se utvrditi kriterijumi za jasno, precizno i transparentno bodovanje. Što više kriterijuma – to će biti manje mogućnosti za  forsiranje „umetničkog dojma“. Ekološki pokret Odžaka je već dao predloge za bodovanje. Kroz javnu raspravu to treba omogućiti i ostalim NVO.

 Isto tako, mora se raščistiti da li se radi o konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata  ili se raspisuje konkurs za su/finansiranje, kao i  da  se jasno kaže kako se finansiraju NVO sa više organizacionih delova, kao što su Ekološki pokret Odžaka sa svojim podružnicama ili Udruženje penzionera sa svojim mesnim odborima.

Ako Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama HITNO ne odradi posao zbog kojeg je formirana, mislimo da je treba rasformirati po predlogu koji smo dali u našem aktu 10-2016 od 11.4.2016. godine.

Preporučujemo: