Obaveštenje o načinu bodovanja i raspodeli sredstava na Konkursu za sufinansiranje projekata NVO

 

Ekološki pokret Odžaka odžačkim nevladinim organizacijama i sredstvima informisanja dostavlja podatke o načinu bodovanja i raspodeli budžetskih novčanih sredstava za sufinansiranje projekata NVO koje smo dobili od načelnika Opštinske uprave Špire Šorgića kao informaciju od javnog značaja.

Iz priloženih tabela može se videti da dodeljena sredstva nemaju nikakve veze sa brojem bodova koje su NVO dobile po kriterijumima navedenim u tabeli. Tipičan primer „objektivnog“ bodovanja i dodeljivanja finansijskih sredstava je KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka, gde je tražena suma od 515.000 dinara umanjena za „enormnih“ 5.000 dinara, dok je ostalim organizacijama umanjenje bilo i do deset puta od traženih sredstava, te nam zaista nije jasno na osnovu kojih  kriterijuma se vršilo umanjenje .

Dostavljeni podaci govore o neobjektivnoj raspodeli finansijskih sredstava, te Ekološki pokret Odžaka još jednom insistira da se donese Pravilnik o finansiranju NVO. Smatramo da je najbolje  rešenje da Pravilnik donese Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, uz puno učešće svih zainteresovanih NVO i utvrđivanje kriterijuma koji će onemogućiti da se na sledećim konkursima pojavljuju nelogičnosti koje su se pojavile na konkursu 2016 godine.   

DOSTAVLJENO:  

Imenovanim

• Dušanu Marijanu, predsedniku opštine Odžaci;

• Jeleni Lopušini, predsednici Komisije za saradnju sa NVO;

• Goranu Đakoviću, predsedniku SO Odžaci.

PREUZMITE DOKUMENT

Preporučujemo: