Obaveštenje o elektronskom izdanju publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“

Obaveštenje o elektronskom izdanju publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“

Ekološki pokret Odžaka obaveštava nevladine organizacije da je svom sajtu, http://www.epodzaci.org  i na sajtu Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca, https://staniste.org.rs/ (https://staniste.org.rs/category/nvo-novosti/ , https://staniste.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/Primena-Arhuske-konvencije-u-praksi.pdf ) , objavljena elektronska verzija publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“ , zajedničko izdanje Ekološkog pokreta Odžaka i Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa.

Publikacija-vodič štampana je i besplatno distribuirana ekološkim NVO i organima javne vlasti ( 1000 - hiljadu primeraka ), tako da će objavljivanje elektronske verzije omogućiti preuzimanje publikacije-vodiča i ekološkim NVO koje nisu dobile štampanu verziju, kao i ostalim nevladinim organizacijama i sredstvima informisanja.

U publikaciji-vodiču izneta su uputstva za upravni i sudski postupak u vezi nedobijanja informacija od javnog značaja ili dobijanja nepotpunih ili neistinitih informacija od organa javne vlasti. Na osnovu dosadašnjeg iskustva dva udruženja, izneti su primeri iz prakse, tako da se metodom copy-paste dati primeri mogu direktno koristiti.

Publikacija-vodič rađena je prvenstveno kao uputstvo za ekološke organizacije, odnosno za primenu, pre svega, prvog i trećeg stuba Arhuske konvencije, ali prezentovan materijal je univerzalnog karaktera, tako da ga mogu koristiti sve nevladine organizacije, bez obzira koja im je oblast delovanja, u vezi traženja informacija od javnog značaja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i vođenja upravnog i sudskog postupka. Publikaciju-vodič mogu da koriste i sredstva informisanja.

Ovim putem se obraćamo sredstvima informisanja, od lokalnog do nacionalnog nivoa, i nevladinim organizacijama koje imaju sajt ili su aktivne na društvenim mrežama da objave ovo saopštenje ili da preuzmu i objave publikaciju na svom sajtu – kako bi saopštenje i publikacija dospeli do što većeg broja korisnika. Interes naša dva udruženja je da što veći broj udruženja i sredstava informisanja primeni i proširi naša stečena saznanja i stvori mrežu za razmenu iskustava.

Izdavanje publikacije-vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Preporučujemo: