Obaveštenje i ponuda

Povodom tekstova na 7. strani poslednjeg broja "Naših novina" poslao sam ponudu "Našim novinama" da organizuju okrugli sto o radu Ekološke zadruge "Odžačanka". O ponudi obaveštavamo ostale lokalne medije, dopisnike  i odžačku javnost. U prilogu je dat tekst ponude. Do današnjeg dana odgovor nije stigao.

Dušan R. Mirković,
predsednik Ekološkog pokreta Odžaka

Poštovani,

Moram da vas pohvalim.Bez obzira što u tekstu  za mene nisu date baš lepe ocene i kvalifikacije, pohvalno je što ste najzad  uveli praksu AUDIATUR ET ALTERA PARS. To je korektno. Predlažem da tako radite i dalje.

 Predlažem da za iznetu temu organizujete okrugli sto sa svim učesnicima koji su spomenuti, sa tim da budu pozvani svi lokalni mediji  i dopisnici iz Odžaka štampanih i elektronskih medija, a da se razgovor vodi na osnovu dokumenata, argumenata ,a ne na osnovu mišljenja.

Jedna sugestija: Pošto ste naš tekst skratili, što vam nije zameriti, mogli ste na kraju teksta na date napomenu čitaocima da integralnu verziju teksta mogu da pročitaju na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org, u delu KOMENTARI. Ako mi na našem sajtu reklamiramo "Naše novine", zašto "Naše novine" ne bi reklamirale sajt Ekološkog pokreta Odžaka bar kada prenosi neki naš tekst?

Očekujem odgovor

Dušan R. Mirković

Preporučujemo: