Obaveštenje građanima Bačkog Brestovca

Mesna podružnica Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka raspolaže sa 200 sadnica hrasta-lužnjaka  koje će se besplatno deliti  građanima Bačkog Brestovca. 

Sadnice su utrapljene kod  predsednika Mesne podružnice Bački Brestovac  Tihomira  Katića, Vojvođanska 61. Građani  bi trebalo da se pravovremeno  prijave Tihomiru Katiću i upišu  potreban  broj sadnica na tel.025/881-608  ili   063/7483213

Sadnice bi se delile u optimalnom prolećnom periodu  za  sadnju.

U jesenjem periodu je već podeljeno 100 sadnica.      

Preporučujemo: