Najava o održavanju okruglog stola

U okviru ostvarivanja projekta „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“, u kome su partneri Ekološki pokret Odžaka i Udruženje građana „Točak “ iz Odžaka ,   predviđeno je da se u petak, 13.12.2013.  u  skupštinskoj sali  Sportsko-poslovnog centra „Odžaci“  u 11 časova održi okrugli sti  pod istoimenim nazivom. 

Učešće na okruglom stolu najavili su predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Stalne konferencije gradova i opština i nekoliko ekoloških organizacija.

Tačan spisak učesnika i agenda okruglog stola biće objavljena u ponedeljak, 9.12.2013. godine. 

 

Projekat  nenovčano podržava Opština Odžaci , a finansira  Pokrajinski sekretarijat za  međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu u okviru  Javnog konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, 

Preporučujemo: