Mesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka obeležila Dan voda

Najmlađi članovi Mesne podružnice Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka, članovi Eko sekcije „ Suncokret“ iz 2a razreda Bereš Nikolas, Bičkei Helga, Bence Leon, Molnar Florian, Timer Layla, Kekenj Aleksandar i Đerđ Mihaela vredno su se pripremali za obeležavanje 22.marta Svetskog dana voda.

Učenici Eko sekcije svake godine taj dan proslavljaju na obali Dunava, a pošto ove godine to vremenske prilike nisu dozvolile, odlučeno je da pripreme еdukativni materijal i održe
edukativni čas učenicima 1b, 2b, i 4b razreda.

Predavanje o vodama su držali nastavnici Milenković Olivera, Petković Dragana i Vencel Piroška, a učenici su razgledali i međusobno razmenili lepe slike i crteže o vodi.

Preporučujemo: