Konferencija za novinare

 

TEMA: : Raspodela finansijskih sredstava po Rešenju o dodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata udruženja građana.

 Svrha današnje konferencije za novinare je da  malo detaljnije obrazložimo  razloge za odbijanje primanja novca koji je Ekološkom pokretu Odžaka dodeljen po opštinskom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja građana. 

Moramo da kažemo da smo istu dilemu imali i prošle godine, tako da ispada da problem nije u tome koja politička garnitura na vlasti, već je problem što procedura konkursa nije institucionano rešena, tako da se događaju stvari koje smo naveli u pismu predseniku opštine.

Osnovni razlog za naše nezadovoljstvo je činjenica da su novooformljene organizacije dobile nekoliko puta veća sredstva u odnosu na sredstva koja su odobrena Ekološkom pokretu Odžaka – što je po našem mišljenju omalovažavanje našeg desetogodišnjeg kontinuiranog rada. Isto važi i za organizacije o čijem se radu u javnosti ništa nezna. O njima čujemo samo kada se dele pare.

Da ne bi neko bio u zabludi  i pomislio da  Ekološki pokret Odžaka ima novca i da može da se lako i bez posledica odrekne 50.000,00 dinara iz budžeta , moramo prisutne da upoznamo da od prvog januara 2014. do današnjeg dana ni iz jednog izvora nismo dobili ni jedan- jedini dinar. Isključivo se izdržavamo pozajmicama predsednika i sekretara Ekološkog pokreta Odžaka. Kao dokaz dajemo pet ugovora o pozajmici . Neka sredstva koja su uplaćena  kao donacije nećemo ni da spominjemo.Da nije tih sredstava  Ekološki pokret Odžaka mogao bi da proglasi bankrot. Ovim potezom ćemo sebe dovesti u još veće probleme, ali  ovim činom odbijanja 50.000,00 dinara želimo  da skrenemo pažnju javnosti na  nepravilnosti koje se dešavaju pri raspodeli sredstava namenjenih za finansiranje nevladinih organizacija.

Odbijanje primanja novca  po konkursu je principijelne prirode.

 

Skupština opštine Odžaci donela je decembra 2010. godine Odluku o osnivavanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, članovi su imenovani devembra 2012. godine i do današnjeg dana ta Komisija praktično nije uradila ništa. Na inicijativu Ekološkog pokreta Odžaka predloženi su Memorandum o saradnji i Pravilnik o finansiranju nevladinih organizacija, ali ništa nije finalizovano, tako da se i dan-danas raspodela novca vrši po nejasnim kriterijumima, te se stoga i desile anomalije  zbog kojih je Ekološki pokret Odžaka demonstrativno odbio da primi novac. Vidimo da su juče potpisivani ugovori i da su neke organizacije javno izrazile nezadovoljstvo – što je otprilike i skladu sa onim što je Ekološki pokret Odžaka jasno stavio do znanja u dopisu koji smo uputili predsedniku opštine Dušanu Marijanu.

Pre izvesnog vremena bili smo u poseti  predsedniku Skupštine opštine Odžaci Goranu Đakoviću i predali smo mu materijal iz Opštine Bač gde je problematika finansiranja nevladinog sektora detaljno rešena. Ne vidimo ni jedan razlog da tako nešto ne može da se uradi i u našoj opštini.

Ekološki pokret Odžaka je poodavno predložio da se  u Odeljenju za društvene delatnosti napravi Registar   udruženja građana i da se tačno vidi koje udruženje će se iz koje budžetske linije finansirati, odnosno da se vidi kako će se finansirati vatrogasna udruženja, sportska udruženja i udruženja građana u užem smislu reči, odnosno nevladine organizacije. U Registru udruženja  bi svako udruženje imalo fasciklu sa potrebnom dokumentacijom ( kopija rešenja APR-a, kopija statuta i kopije ostalih potrebnih dokumanata , kao i izveštaj o radu za svaku proteklu godinu) tako da se pri konkurisanju podnosi samo predlog projekta.

Ekološki pokret Odžaka se  ranije , a i sada pre  svega   zalaže  da se posebno finansiraju materijalni troškovi ( što bi obezbedilo opstanak NVO), a da se posebno finansiraju projekti. Po sadašnjem načinu finansiranja oni koji su nedavno osnovani dobijaju za naše prilike enormna sredstva, a neke ozbiljne organizacije i organizacije koje postoje godinama ne dobiju ni dinar za  preživljavanje – što apsolutno nije u redu..

Pri konkurisanju Ekološki pokret Odžaka je  vodio računa da su projekti u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine, pa pravi projekte približno u vrednosti predviđene sume u budžetu podeljenu sa brojem  registrovanih organizacija – što je oko 40.000 dinara. Iz rezultata konkursa vidi se da mnogim NVO skromnost nije vrlina. Ako su nekome odobrene sume preko 150.000 dinara, možemo da pretpostavimo koliko su projektima tražili.

Pored nepostajanja unapred zadatih preciznih kriterijuma, poseban problem je nepostojanje roka za žalbe i nemogućnost uvida u podnete projekte. Po sadašnjem načinu raspodeljivanja neko može da podnese i beo papir i da dobije od svojih partijskih drugova   velika sredstva. 

U okviru pojedinih grupacija ( KUD-ovi, udruženja žena, ekolozi, omladinci, udruženja Roma, ...)  odobrena suma treba tačno da pokaže koliko je ko vredio i koliko je  uradio u prethodnom periodu, te na osnovu toga i vrednosti projekta odrediti sumu za pojedine NVO.

 

                      Ekološki pokret Odžaka je složena organizacija sa više podružnica i bilo je potrebno rešiti da li svaka podružnica ima prava da posebno konkuriše , a ako nema da li kao takva ima neka veća prava od organizacija koje nisu složene. Verovatno isti problem važi i za Udruženje penzionera koje ima mesne odbore.

Na svakoj skupštini  Ekološki pokret Odžaka u Planu i programu rada uvek napiše rečenicu da će se programske aktivnosti ostvarivati u skladu sa prilivom finansijskih sredstava. Shodno tome od početkagodine do danas, Ekološki pokret Odžaka nije bio u mogućnosti da ostvari mnoge planirane aktivnosti a rad se sveo na aktivnosti koje zahtevaju mnogo ljudskog angažovanja a malo ili ni malo para.

Preporučujemo: