IZVEŠTAJ O ULIČNOJ AKCIJI

IZVEŠTAJ O ULIČNOJ AKCIJI


Danas, 17.11.2021. godine, Ekološki pokret Odžaka realizovao je treću uličnu akciju u okviru ostvarivanja projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“.

Akcija je održana na platou ispred „Gomeksa“. U toku ove akcije anketu u papirnoj formi ispunilo je 20 sugrađana, dok je za online anketiranje podeljeno oko 50 flajera sa objašnjenjem kako se može doći do platforme www.pratimja.rs.
Projekat „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu - Pratim JA“ Ekološki pokret Odžaka realizuje u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda i njihovim partnerima, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca.

Akcija se sastoji u prikupljanju stavova i mišljenja građana o iskustvima koje su imali sa lokalnom samoupravom kroz neposredno anketiranje u toku ulične akcije ili deljenjem oficijelnog flajera sa pozivom da se građani uključe u akciju ispunjavanjem ankete online na platformi www.pratimja.rs .

Ekološki pokret Odžaka i ovim putem još jednom upućuje apel građanima Odžaka da daju svoj doprinos i uzmu aktivno učešće u realizaciji projekta ispunjavanjem online ankete na platformi www.pratimja.rs .
Sledeća ulična akcija planirana je za subotu, 20.11.2021. godine, na platou ispred odžačke Gradske pijace.

Preporučujemo: