Izveštaj o stanju kontejnera za pet ambalažu u Odžacima

Ekološki pokret Odžaka, na učestale žalbe građana, obišao je u Odžacima  21.1.2012. deo kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i ustanovio da je veliki broj kontejnera prepun i da su građani počeli  PET ambalažu da odlažu pored kontejnera verujići da će se neko setiti da odloženu ambalažu odveze.

Trgovkinja u jednoj radnji je prokomentarisala da je to tužno.To uopšte nije tužno. Naprotiv. To je veoma pohvalno. To pokazuje visoku svest građana i činjenicu da su građani mnogo svesniji od lokalnih političara, koji o ovome treba da vode računa i reše problem.Tužno je da u Opštinskom veću sedi Milan Orlić i mirne savesti prima  novac da „vodi“ brigu o ekologiji i izbeglicama.Niti vodi brigu o ekologiji niti o izbeglicama. Jedina briga mu je da redovno bude plaćen za to što je član Opštinskog veća opštine Odžaci. Njegova „briga“ i „briga“ lokalnih rukovodilaca dovela je do bankrota Ekološke zadruge „Odžačanka“, koja inače  zapošljava izbelice i sakuplja sekundarne sirovine.

 Da ponovimo  da je lokalna samouprava ostala dužna Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“ po Memorandumu o razumevanju oko 1.200.000 dinara, a da obaveze iz „Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Odžaci u peridu 2010.-2014.“ i Sporazuma o saradnji, koji su potpisali predsednik opštine Predrag Cvetanović i direktor „Odžačanke“ Ninko Adamović,  ni na koji način nisu ispunjene. Tužno je da postoji odeljenje u okviru Opštinske uprave opštine Odžaci koje se bavi „zaštitom životne sredine“. Rukovodioca tog odeljenja treba pitati za šta on prima platu? Isto tako, postoji i posebno lice zaduženo za zaštitu životne sredine. Pitamo šta je njegov zadatak?

Na kraju možemo da postavimo pitanje predsedniku opštine Predragu Cvetanoviću, koji je na kraju-krajeva glavni krivac za nastalu situaciju, da li je naša sredina zaista toliko nesposobna da i pored poklonjenih stotinak  kontejnera, dve prese, dobijenog vozila za prevoz sakupljenih sekundarnih sirovina,  dotiranja oko 100.000 dinara mesečno u toku jedne godine za sedam radnika od strane UNHCR-a , sve ovo upropasti i dođemo do situacije da UNHCR-u moramo svu besplatno dobijenu opremu da vratimo?

U Fondu za zaštitu životne sredine u 2011. godini ostalo je neiskorišćeno preko milion dinara. Zar ta sredstva nisu mogla biti iskorišćena za subvencionisanje sakupljača sekundarnih sirovina? Naravno da nisu. Pri pravljenju Plana zaštite životne sredine STROGO se pazi da se za ovu namenu ne opredele sredstva, a kada nisu opredeljena, onda se za tu namenu i ne mogu iskoristiti. Sredstva su strogo opredeljena za JKP „Uslugu“, večitog gubitaša.

Verujemo da je stanje sa kontejnerima i u ostalim naseljima opštine Odžaci isto.

{gallery}vesti-2012/2012_01_22_kontejneri{/gallery}

Preporučujemo: