Inicijative, preporuke, primedbe i predlozi

Inicijative, preporuke, primedbe i predlozi

Inicijative, preporuke, primedbe i predlozi za rešavanje pojedinih problema identifikovanih u publikaciji-vodiču „Primena Arhuske konvencije u praksi“ i na okruglom stolu održanom 15.11.2018. godine u Odžacima

PREUZMI DOKUMENT

Preporučujemo: