Informacije o mreži Zelena stolica

Informacije o mreži Zelena stolica

Zelena stolica prestavlja mrežu preko 40 nevladinih organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine. Ustanovljena je 5. juna 2013. godine na inicijativu sedam organizacija civilnog društva . Osnovana je sa idejom stalnog učešća predstavnika civilnog sektora na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine (Odbor) Narodne skupštine Republike Srbije (Narodna skupština), a na osnovu člana 63. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji se odnosi na rad Odbora: „Odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine”.

Misija Zelene stolice je unapređenje komunikacije sa zakonodavnom granom vlasti kroz uspostavljen mehanizam, jedini takve vrste, i ostvarivanje uticaja na poboljšanje zakonskih predloga u oblasti životne sredine. Ovaj jedinstveni mehanizam omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu Odbora i jedan je od najvažnijih mehanizama uključivanja građana u rad skupštinskih odbora koji se koriste u Narodnoj skupštini.

Šta učešće u ovoj mreži omogućava predstavnicima civilnog društva?

Učešćem na sednicama i ostalim aktivnostim Odbora predstavnici civilnog sektora, aktivni u oblasti životne sredine, u mogućnosti su da direktno doprinesu unapređenju stanja u ovom sektoru kako kroz (sektorske) ekspertize svojih organizacija tako i ukazivanjem na specifične probleme sa lokalnog nivoa imajući u vidu da organizacije okupljene oko Zelene stolice dolaze iz cele Srbije.

Kako mehanizam praktično funkcioniše?

Imajući u vidu veliki broj organizacija okupljenih u Mreži, a u cilju što jednostavnijeg načina komunikacije u dogovoru sa Odborom formiran je koordinacioni tim za direktnu komunikaciju sa sekrertarom/kom Odbora. Koordinacioni tim čine tri organizacije: Mladi istraživači Srbije, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost.
Nakon zakazivanja sednice, sekretar/ka Odbora upućuje poziv i relevantna dokumenta koordinacionom timu, koji zatim prosleđuje poziv na mrežu i u skladu sa kako temom tako i dostustupnošću predstavnika organizacija delegira predstavnike na sednicu ili planiranu aktivnost Odbora.

Koliko predstavnika organizacija civilnog društva može prisustvovati sastanku?

U cilju što efikasnijeg rada, sednici Odbora prisustvuje do tri predstavnika, članova Zelene stolice. Prisustvo većeg broja predstavnika civilnog društva, moguće je na javnim slušanjima i/ili tematskim okruglim stolovima koje Odbor organizuje.

Koja su očekivanja od predstavnika Zelene stolice na sastanku i koje su obaveze nakon istog?

Predstavnici Zelene stolice imaju mogućnost da tokom sastanka učestvuju u debati, daju komentare na teme koje su na dnevnom redu, kao i predloge unapređenja zakonskih i podzakonskih rešenja predstavljenih na sednici. Osnovna ideja i namera rada kroz ovaj mehanizam je da se narodnim poslanicima, članovima Odbora, pruži stručna ekspertiza, dâ uvid civilnog sektora, kao i sa lokala.

Predstavnici organizacija koje su prisustvovale sastanku dostavljaju koordinacionom timu izveštaj sa sednice koji se zatim prosleđuje svim članicama mreže i objavljuje na sajtu.

Osim učešća na sastancima Odbora, koje su još aktivnosti članica Mreže?

Učešćem u radu ovog mehanizma, članice se sreću jednom do dva puta godišnje kako bi dodatno unapredile unutrašnje mehanizme funkcionisanja, ali i razmenile sve relevante informacije u vezi sa svojim radom. Takođe, mreža se sastaje kako bi dogovorila zajednički nastup i/ili dala zajedničke predloge na unapređenje zakonskih rešenja, kao što je bio slučaj u februaru 2016, kada su nakon sastanka i razgovora sa stručnjacima organizacije okupljene oko Zelene stolice poslale Odboru predloge izmena i dopuna zakona iz oblasti zaštite životne sredine koji su bili u proceduri Narodne skupštine. Ovi komentari su razmatrani i od strane nadležnog Ministarstva, i o njima je razgovarano na sednici Odbora na kom je Ministarstvo predstavljalo predloge izmene i dopune zakona.

Na koji način organizacija može da postane članica ove mreže?

Mreža je otvorena za prijem novih članica koje ispunjavaju kriterijum prepoznatog i angažovanog rada u oblasti životne sredine. Zainteresovane organizacije popunjavaju online formular, koji koordinacioni tim ocenjuje sa aspekta ispunjenosti kriterijuma o angažovanju i stručnosti u oblasti životne sredine potom obaveštava kandidate o prijemu u članstvo.

http://www.zelenidijalog.rs/7597-2/

Preporučujemo: