Ekološki pokret Odžaka u kampanji „Sat za našu planetu“

2013 03 25 satEkološki pokret Odžaka ove godine prvi put se zvanično uključio u najveću kampanju WWF-a ( Svetskog fonda za prirodu) – Sat za našu planetu.

Angažman Ekološkog pokreta bio je dvojak: medijska kampanja i podela promotivnog materijala.

Preko lokalnih medija odžačku javnost smo upoznali sa suštinom kampanje i pozvali građane, institucije, ustanove, škole, organizacije civilnog društva i građane da se u subotu , u 20 časova i 30 minuta priključe kampanji i na jedan sat isključe dekorativnu rasvetu i što više sijaličnih mesta i na taj način daju doprinos svetskoj kampanji.

U subotu su aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka na odžačkoj pijaci sugrađanima delili promotivni materijal o ovoj kampanji i davali obaveštenja o suštini kampanje. Promotivni materijal je dobijen od WWF- Srbija.

Ekološki pokret Odžaka je dobio potvrde od nekoliko pojedinaca, institucija i škola da će se priključiti kampanji, ali je to sve bilo nezvanično, tako da Ekološki pokret Odžaka za sledeću godinu planira da zvaničnu prijavu za učešće u kampanji distribuira pojedincima, ustanovama, iinstitucijama, školama, organizacijama civilnog društva i zamoliti ih da popunjenu prijavu pošalju WWF-u.

Ujedno, Ekološki pokret sugeriše WWF-u da na svom sajtu online formu za prijavu u kampanji učini znatno vidljivijom i uočljivijom. Mislimo da je ove godine prijava bila dosta skrivena i teško dostupna. Prijavu bi trebalo postaviti na naslovnoj strani i učiniti je veoma uočljivom.

Preporučujemo: