Ekološki pokret Odžaka prisustvovao obeležavanju Dana Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“

Ekološki pokret Odžaka prisustvovao obeležavanju Dana Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“

u subotu, 14. jula 2018. godine, u svečanoj sali zgrade Opštine Bačka Palanka Ekološki pokret Odžaka prisustvovao je obeležavanju Dana Rezervata biosfere „Gornje Podunavlje“. Sa sajta Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/656-obelezen-dan-rezervata-biosfere-backo-podunavlje.html u celosti prenosimo njihovo saopštenje za javnost.

OBELEŽEN DAN REZERVATA BIOSFERE „BAČKO PODUNAVLjE“

Dan Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje" je svečano obeležen u subotu 14. jula 2018. godine u svečanoj sali zgrade Opštine Bačka Palanka. U organizaciji skupa učešće je uzelo više institucija ispred kojih su se u pozdravnoj reči obratili: ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Došlić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Nemanja Grbić, generalni sekretar Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESKOM, Ratko Bajčetić, pomoćnik sekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mita Lačanski, predsednik SO Bačka Palanka, Duška Dimović, direktorka Svetske organizacije za prirodu WWF Adria i dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, administrativni koordinator Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje".

U radnom delu skupa Marko Tucakov, stručni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je prisutnima izneo godišnji izveštaj o aktivnostima u Rezervatu biosfere „Bačko Podunavlje". Istakao je da je Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa „Čovek i biosfera" (MaB) doneo odluku o upisu „Bačkog Podunavlja" na Svetsku listu rezervata biosfere, na 21. Sednici koja je održana u Parizu 14. 06. 2017. godine. Takođe je naveo da se rezervat biosfere prostire na područjima opština/gradova Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 ha. U Rezervatu biofere se nalazi 5 sedišta jedinica lokalne samouprave i 21 selo u kojima živi oko 150.000 stanovnika. Svi su se složili da je na državnim organima vlasti da uz uključivanje svih zainteresovanih strana, lokalnog stanovništva i upravljača zaštićenih područja stave u funkciju rezervat biosfere „Bačko Podunave", da obezbede podizanje kapaciteta lokalnih ponuda koje bi uticale na održiv turizam, a sve uz unapređivanje zaštite prirodnih vrednosti ovog dragulja severozapadne Vojvodine.

Unutar Rezervata biosfere nalaze se zaštićena područja: Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje", Specijalni rezervatom prirode „Karađorđevo", park prirode „Tikvara", spomenik prirode „Šuma Junaković" i Regoinalni park „Bukinski hrastik" , kao i staništa nacionalne ekološke mreže. Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje" zajedno sa Prekograničnim rezervatom biosfere „Dunav–Drava" u Hrvatkoj i Mađarskoj, čini jednu ekološku celinu, odnosno najveće plavno područje na srednjem toku Dunava.

U promotivnom delu Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje" su predstavljeni novopostavljeni bilbordi na graničnim prelazima sa R. Hrvatskom i R. Mađarskom. Bilborde je predstavila Dragica Ilić, stručna saradnica zavoda. O budućoj monografiji rezervata je govorila dr. Biljana Panjković i istakla da se očekuje da monografija izađe iz štampe u septembru 2018. godine.
Ispred zgrade opštine Bačka Palanka održana je prodaja i promocija tradicionalnih proizvoda iz Rezervata prirode „Bačko Podunavlje".

Preporučujemo: