Dalibor Pecić Mrva novi predsednik MP Deronje

2013 02 18 dalibor pecicMesna podružnica Deronje Ekološkog pokreta Odžaka održala je u sredu, 13.2.2013.godine, Izbornu skupštinu MP Deronje.

Skupštinu je otvorio dosadašnji predsednik Mesne podružnice Deronje EPO-a Dejan Đurić, koji je podneo izveštaj o aktivnostima u proteklom periodu i ujedno podneo ostavku na mesto predsednika.

Za novog predsednika Mesne podružnice Deronje EPO-a izabran je Dalibor Pecić Mrva. Mesto potpredsednika zadržao je dosadašnji potpredsednik Akif Hasanović. Za sekretara je izabrana Snežana Kozarov.

U novi Izvršni odbor izabrani su Vladimir Krstić, Ljiljana Daljac,Katarina Pecić, Milivoje Ćorković i Dalibor Pecić (po funkciji).

Skupštini je prisustvovao veliki broj članova Mesne podružnice Deronje, kao i zainteresovani građani za učlanjivanje u Ekološki pokret Odžaka, tako da je posle Skupštine Ekološki pokret Odžaka brojniji za nekoliko novih članova i broj članova ove podružnice popeo se na četrdesetak.

U ime Ekološkog pokreta Odžaka Skupštini MP Deronje prisustvovali su Ivica Ćirić, predsednik, Tihomir Katić, potpredsednik i Dušan Mirković,
sekretar Ekološkog pokreta Odžaka.

Preporučujemo: