Cirkularno pismo ekološkim NVO za izradu VII izdanja "Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji"

Poštovani, 

Ekološki pokret Odžaka objavio  je  VI  izdanje «Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji». Pribavljeno je dosta podataka o  ekološkim NVO, ali  za dosta organizacija fale ključni kontakt podaci: e-mail, web i skype adresa, facebook profil i facebook  e-adresa  i brojevi fiksnih i mobilnih telefona i brojevi faksa, te smo primorani da vas zamolimo da nam pružite pomoć za za dobijanje ovih podataka  na taj način što ćete nam pismom ili elektronskom poštom dostaviti sledeće podatke:

Da li ste registrovani/preregistrovani u APR-u   (nepotrebno izbrisati) .................................    DA    NE

Da li je vaša organizacija statutarno opredeljena za ekologiju i zaštitu  životne sredine ..   DA   NE

Obavestite nas ako je vaša organizacija ugašena. Popuniti i dostaviti podatke i za ugašena UG.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opština:

Tačan naziv ekološke NVO :

Matični broj:

Poštanska adresa  sedišta organizacije - ( ulica i broj, poštanski broj i mesto i eventualno 

PAK-poštanski adresni kod) :

AKO ORGANIZACIJA IMA KANCELARIJU, POPUNITI  SLEDEĆE PODATKE:

E-mail u kancelariji :

Fiksni telefon u kancelariji:

Faks u kancelariji:

Službeni mobilni telefon (ako glasi na organizaciju):

Web :

Skype:

******************************

Facebook  profil, strana,grupa:

Facebook e-mail  adresa:

******************************

Prva oblast delovanja

Druga oblast delovanja

Treća oblast delovanja

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorno/a  lice/a –lični kontakt podaci: ( podaci za najviše dve osobe)

--------------------------

Ime i prezime:

Funkcija:

Fiksni telefon:     kući                                                           službeni (na poslu):

Faks:

Mobilni telefon/i:

E-mail :

Skype:

------------------------------------------------------------------------------------------

Ime i prezime:

Funkcija:

Fiksni telefon:     kući:                                                            službeni (na poslu):

Faks:

Mobilni telefon/i:

E-mail :

Skype:

 Poželjno je da dostavite  podatke i  za organizacije iz svoje opštine ili za organizacije sa kojima sarađujete. Svaki podatak nam je dragocen – što će diprineti tačnosti  i sveobuhvatnosti podataka pomenute evidencije. Elektronska forma ovog pisma može se preuzeti na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org  (pod „PREUZMITE“- desni deo sajta) Po sređivanju podataka,  VII izdanje   «Baza podataka» biće objavljena na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka u Word  verziji po opštinama i okruzima i u Exel verziji.

Dostaviti samo podatke koji se smeju objaviti.                                 

Svima koji nam pomognu unapred se zahvaljujemo.            

EKOLOŠKI POKRET ODŽAKA 

KONTAKT TELEFONI:

  • 025/ 5 742 131 ; 5 742 361, 5 743 456 - Dušan R. Mirković
  • 025 / 5 745 341 ; 063 / 459 159- Ivica Ćirić                
 

Preporučujemo: