Akcija “Očistimo naše selo”

epologoU nedelju, 17.3.2013. godine, sa početkom u 9h , u organizaciji Mesne zajednice Bački Brestovac i Mesne podružnice Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka, održaće se prva radna akcija u ovoj godini, pod nazivom "Očistimo naše selo".

U ovoj akciji učestvovaće članovi Saveta MZ Bački Brestovac, MP Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka, članovi lovačkog, vatrogasnog i etno društva i građani .

Pozivamo građane Bačkog Brestovca da se uključe u ovu akciju i svojim radom doprinesu da naše selo dobije lepši izgled.
Površine koje će se uređivati su sledeće: prostor oko škole, opštinske kuće, park, oko aviona, ambulanta, eko česma i Titov gaj. Tom prilikom će se zasaditi veći broj sadnica belog duda, bagrema, bresta, belog jasena i rogača...

Svi zainteresovani građani mogu se više informisati u Mesnoj zajednici ili na brojeve telefona 881- 415 i 881-015.

Građani koji žele da se uključe u akciju treba sa sobom da ponesu odgovarajuće alatke za rad : kolica,grablje,roglje,štijač,lopatu I dobru volju. Zborno mesto je kod „Avionskog krila“ u 9 sati.

U sledećoj akciji planira se sređivanje pravoslavnog i katoličkog groblje.

Preporučujemo: