Saopštenje za javnost o dobijenom tumačenju Ministarstva državne uprave

Saopštenje za javnost o dobijenom tumačenju Ministarstva državne uprave

Ovih dana Ekološki pokret Odžaka dobio je tumačenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o tome da li UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA , sa odgovarajućim izmenama i dopunama , važi od opštine do Republike Srbije.

O čemu se radi?

Proletos su neki pokrajinski sekretarijati pri raspisivanju konkursa kao konkursnu dokumentaciju od udruženja tražili kopije rešenja iz APR-a i kopiju statuta udruženja, na šta ih je Ekološki pokret Odžaka podsetio da po navedenoj uredbi ne bi imali pravo. Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo stiglo je tumačenje da pomenuta uredba važi za organe državne uprave, a da su oni „organ uprave na pokrajinskom nivou i kao takvi nisu izvorni organ državne uprave“ i da shodno tome pomenuta uredba za njih ne važi.

Na ovakvu tvrdnju Ekološki pokret Odžaka obratio se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za tumačenje i iz dobijenog tumačenja proizilazi da odredbe uredbe važe kako za opštine tako i za pokrajinske sekretarijate, a ne samo za državnu upravu.

Sa pomenutim tumačenjem Ekološki pokret Odžaka upoznao je sve lokalne samouprave u čitavoj Srbiji i pokrajinske sekretarijate, a tokom vikenda upoznaće i sve nevladine organizacije čije imejl adrese ima – kako bi bile upoznate sa pravom koje proističe iz uredbe.

Sredstva informisanja širom Srbije molimo da objave ovu informaciju kako bi stigla do što većeg broja od preko 28.000 registrovanih NVO. Ovo saopštenje i tumačenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave biće postavljeno na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka.

Preporučujemo: