Drugi zahtev za poništavanje javnog kokursa za sufinansiranje programa udruženja građana

Drugi zahtev za poništavanje javnog kokursa za sufinansiranje programa udruženja građana

Na osnovu dopisa Kancelarije za saradnju sa OCD, koju smo dobili e-mail poštom 25.5.2016. godine, može se videti da je potvrđeno mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka da Komisija za raspodelu sredstava za ostala udruženja nije radila dobro, što onda vodi zaključku da komisije za sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju programa udruženja građana, te podnosimo novi zahtev za poništavanje bodovanja i donete odluke o dodeli sredstava. .

Podsećamo predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana i Ljubomira Belića na još uvek važeći Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, te na osnovu njega tražimo hitan odgovor na drugi zahtev jer na prvi uopšte nije odgovoreno.

Ako se bodovanje i odluka o dodeli sredstava ne ponište do petka, 3. 6. 2016. godine i ne objavi na sajtu Opštine Odžaci, obratićemo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

Preporučujemo: