Održana Skupština Ekološkog pokreta Odžaka

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka  održana  je u subotu, 24.9. 2016. godine u 12 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević" u Odžacima. Skupština je imala izborni karakter.

Dnevni red  dat je kao prilog saopštenju.

U raspravi o podnetim izveštajima i predloženim planovima učestvovalo je više  članova Skupštine EPO-a . Najviše je bilo govora o finansijskoj situaciji i data su različita mišljenja o načinu prevazilaženja finansijske krize i  spornog odnosa sa  JLS.  Više članova EPO-a istaklo je da lokalna vlast shvata EPO kao svog neprijatelja. Rečeno je da kritika  loših poteza lokalne samouprave ne znači da  EPO želi zlo našoj sredini. Predsednik EPO-a je  i u diskusiji istakao ono što je konstatovao i u Izveštaju o radu EPO-a: da EPO više cene  na republičkom nivou nego što ga ceni JLS i da JLS pogrešno tumači  primedbe, predloge, sugestije .... EPO-a. Naglašeno je da se EPO zalaže za donošenje takve regulative gde položaj svih NVO u opštini Odžaci neće zavisiti od toga ko je na vlasti na lokalnom nivou.

Za predsednika i potpredsednika EPO-a  za naredni mandatni  period izabrani su Ivica Ćirić i Tihomir Katić. Izabrani su i novi Izvršni i Nadzorni odbor.

Na kraju Skupštine usvojen je predlog  da se od početka 2017. plaća članarina, Takođe, Skupština je  obaveštena da ukoliko finansijska kriza potraje, da će EPO biti prinuđen da napusti sedište EPO-a u Ulici Bačka 36, čime bi Pokret godišnje smanjio svoje finansijske izdatke  oko 20.000 dinara ( za zakup i obaveze po računima EPS –a za struju).

{gallery}vesti-2016/2016_09_30_skupstina{/gallery} 

Preporučujemo: