SAOPŠTENJE O XV IZDANJU „ BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U REPUBLICI SRBIJI“

SAOPŠTENJE O XV IZDANJU „ BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U REPUBLICI SRBIJI“

 

Nevladine organizacije u Srbiji koje se isključivo ili delimično bave ekologijom ( ekološke NVO ) i sredstva informisanja obaveštavamo da je sa 30.6.2018. godine Ekološki pokret Odžaka završio XV izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ sa delimičnim ili potpunim podacima za 5810 organizacija.

Excell verzija „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ objavljena je na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org i može se slobodno koristiti i preuzeti.
Obraćamo se ekološkim NVO da izvrše proveru unetih podataka i u slučaju da neki podaci nisu uneti ili se radi o pogrešnim i zastarelim podacima, da nam dostave dopune i/ili izmene podataka preko online formulara na naslovnoj strani sajta ili putem cirkularnog pisma koje se može preuzeti sa dela sajta PREUZMITE.

Svima koji nam dostave nove podatke Ekološki pokret Odžaka se unapred zahvaljuje.

Preporučujemo: