Najnovije vesti/komentari

 • Saopštenje o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ decembar 19, 2019Vesti EPO

  Saopštenje o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“

  Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa i javnost o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ u školskoj 2019/2020. godini. Na temu „CVEĆE“ pristigao je veliki broj radova. Po oceni žirija, u sastavu Nenad Vujinović Nješ, Obrazovno-kreativni studio OKS, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, Udruženje likovnih stvaralaca „Atelje 025“, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale izrečene su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove „Poletarac“. Žiri…
 • Raspisivanje likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ septembar 19, 2019Vesti EPO

  Raspisivanje likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“

  Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“. Tema ovogodišnjeg konkursa je „CVEĆE“ . Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2019. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2019. godine,…
 • Dopuna inicijative za donošenje pravnog shvatanja septembar 16, 2019Vesti EPO

  Dopuna inicijative za donošenje pravnog shvatanja

  Obraćamo se u vezi sa dopisom Prekršajnog suda u Beogradu broj Su VI-99/2019-11 od 23.8.2019. godine, odnosno delom dopisa koji se odnosi na predmet 48 Pr. br. 85254/17 i zapažanjem sudije Gorana Milića: „ ... u vezi sa meritornim okončanjem postupka, a shodno celini utvrđenog činjeničnog stanja, nameće se i jedna vrsta pravnog problema, a koja se ogleda u nejednakoj sudskoj praksi, tj.Praksi koja je nepredvidiva i pored zauzetog stava,…
 • PREDMET: INICIJATIVA septembar 1, 2019Vesti EPO

  PREDMET: INICIJATIVA

  Na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelaciong suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je pravno shvatanje po kome su udruženja građana, odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima. Usvojenim pravnim shvatanjem udruženja građana dovedena su u ravnopravan položaj…
 • Inicijativa za donošenje pravnog shvatanja avgust 17, 2019Vesti EPO

  Inicijativa za donošenje pravnog shvatanja

  Po usvajanju pravnog shvatanja Prekršajnog apelacionog suda po kome su udruženja građana odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima, Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa i Ekološki pokret Odžaka pokreću inicijativu za ujednačavanje sudske prakse po…
 • Otvoreno pismo u vezi priznanja ličnih prava jul 7, 2019Vesti EPO

  Otvoreno pismo u vezi priznanja ličnih prava

  Nakon trogodišnjeg sučeljavanja argumenata sa Prekršajnim apelacionim sudom u Beogradu, Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološki pokret Odžaka izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica, steknu isti status kao fizička lica i da im se prizna aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Za rešavanje ovog i drugih važnih pitanja obratili…
 • Saopštenje o usvojenom pravnom shvatanju prekršajnog apelacionog suda jul 3, 2019Vesti EPO

  Saopštenje o usvojenom pravnom shvatanju prekršajnog apelacionog suda

  Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa ( DSV), kao glavni nosilac aktivnosti, Ekološki pokret Odžaka (EPO), kao aktivan pratilac, i Centar za vladavinu prava iz Beograda, koji se priključio kao stručni savetodavac, nakon tri godine izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica, steknu isti status kao fizička lica i da im se prizna aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je…
 • Usvojena pravna shvatanja na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, jul 2, 2019Vesti EPO

  Usvojena pravna shvatanja na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,

  Beograd, 01.07.2019. godine Pitanje: Da li je udruženje građana i, upošte, pravno lice kao tražilac informacija uvek ovlašćeno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili je potrebno da se dostavljanjem dokaza da mu je neko imovinsko pravo povređeno ili ugroženo legitimiše kao oštećeni u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima? Pravno shvatanje: Udruženje građana i, upošte, pravno…
 • Banatska platforma u Tornjošu jul 1, 2019Vesti EPO

  Banatska platforma u Tornjošu

  U subotu 29. juna, u Tornjošu kod Sente je održana još jedna radionica u okviru „Banatske platforme“, uz učešće više od 20 predstavnika udruženja članica mreže. Učesnicima radionice se, kao domaćin, prvo obratio Jožef Bakoš, predsednik Udruženja poljoprivrednika iz Tornjoša, u čijim prostorijama je sastanak i održan. Zatim je Budimir Babić iz Ekološkog udruženja „Avalon“ iz Vršca govorio na temu „Socijalno-ekološki okvir društvenog delovanja“. Glavna poruka ovog zanimljivog izlaganja je…
 • Predlog za izbor novog poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti jun 16, 2019Vesti EPO

  Predlog za izbor novog poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

   Pozivajući se na deo teksta Rodoljuba Šabića „Uslovi za izbor novog poverenika nezakoniti“, koji je objavljen na sajtu N1( http://rs.n1info.com/Vesti/a492093/Sabic-o-izboru-novog-poverenika.html ): „Tako kratak rok, u kome se još traži i da se obezbedi niz formalnih dokaza, ‘u originalu ili overenoj fotokopiji’ svodi na minimum mogućnost jedinih formalno ovlaštenih predlagača, poslaničkih grupa, da se konsultuju sa civilnim sektorom, strukom, NVO, udruženjima novinara", Ekološki pokret Odžaka predlaže za funkciju poverenika za pristup…
Hide Main content block

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška